Generell / 27.08.2019

Journalistförbundet söker medlemsansvarig

Journalistförbundets enhet för medlemsfrågor söker en medlemsansvarig för en tillsvidareanställning eftersom vår mångåriga medlemsansvariga går i pension. Till arbetsuppgifterna hör rådgivning i medlemsfrågor, upprätthållande av medlemsregistret, statistiksökningar med mera. Vi förväntar oss att den sökande brinner för kundtjänst, att hen är initiativrik, noggrann och har god samarbetsförmåga. Vi värdesätter kännedom om fackförbund och datakunskaper. Det huvudsakliga arbetsspråket är finska men i arbetet behövs också svenska och engelska. Skicka din ansökan samt löneanspråk så att de är Journalistförbundet tillhanda senast den 15 september 2019. Skicka ansökan till rekrytointi@journalistiliitto.fi. Ytterligare information om jobbet ger Simon Huldén, chef för medlemstjänster, tfn 040 719 3328 (telefontid onsdag 4.9. kl 9–11 och 13–15).

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.