Generell / 06.09.2019

Journalistförbundet söker en jurist

Journalistförbundets intressebevakningsenhet anställer en jurist. Det handlar om ett fast jobb. Journalistförbundet söker en jurist med förmågan att arbeta både självständigt och som en del av en gemenskap. Är det du? Till arbetsuppgifterna hör frilansfrågor vid MTV Uutiset och Yle, arbetslivs- och jämställdhetsfrågor samt frågor som berör särskilt korttidsanställda och inhoppare. Dessutom jobbar du med intressebevakningsenhetens gemensamma frågor och med juristjouren. Vi förutsätter att du har en magister/kandidatexamen i juridik. Vi värdesätter insyn i mediebranschen och i fackföreningsverksamhet. Det huvudsakliga arbetsspråket är finska, vi värdesätter kunskaper i svenska och engelska. I ditt jobb behöver du goda kunskaper i att kommunicera och samverka med andra, du ska kunna uppträda inför publik och ha en god finska. Skicka din ansökan samt löneanspråk så att de är Journalistförbundet tillhanda senast den 16.9.2019. E-posta din ansökan till: rekrytointi@journalistiliitto.fi. Intressebevakningsdirektör Petri Savolainen ger ytterligare information, tfn. 050 534 2485 (telefontid fre 6.9. kl. 13–15 och to 12.9. kl. 8.30–10.30) och e-post  petri.savolainen@journalistiliitto.fi.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.