Generell / 16.08.2019

Journalistförbundet söker en informatör

Är du Journalistförbundets nya informatör? Förbundet söker en informatör med ansvar för intern och extern kommunikation. Det handlar om en fast anställning. Skicka din ansökan senast den 14 september 2019. Tillsammans med förbundets kommunikationsenhet planerar, förverkligar och utvecklar informatören Journalistförbundets interna och externa kommunikation. Till arbetet hör daglig kommunikation, planering av kampanjer och innehållsproduktion. I arbetet ingår att sköta löpande frågor dagligen samt att planera och förverkliga kommunikationen på lång sikt. Journalistförbundets kommunikation är snabb, öppen och har som mål att påverka. Informatören synliggör förbundets verksamhet för medlemmar, samarbetspartners och för allmänheten. Informatören är med och bygger den offentliga bilden av Journalistförbundet. Kommunikationen spelar en viktig roll när förbundet utvecklas. Vi hoppas att du har bred erfarenhet från kommunikationsfältet och att du gärna tar egna initiativ. Det är en fördel om du är insatt i varumärkeskommunikation och samhällelig kommunikation och om du har erfarenhet från fackföreningsvärlden eller organisationsfältet. I jobbet behöver du mångsidig erfarenhet från medie- och kommunikationsbranschen, goda insikter i sociala medier och breda nätverk. Arbetsspråket är i första hand finska men i jobbet behöver du svenska och engelska. Du behöver också ha förståelse för arbetsmarknaden och för fackföreningarna. Vi erbjuder ett intressant och givande jobb i mediebranschens kärna. Vi erbjuder också goda förmåner samt en arbetsgemenskap som både är kunnig och som brinner för att jobba för Journalistförbundet och dess medlemmar. Skicka din ansökan så att den är Journalistförbundet tillhanda senast den 15 september 2019. E-posta ansökan till rekrytointi@journalistiliitto.fi. Har du frågor? Ring Journalistens chefredaktör Maria Pettersson, som också leder kommunikationsenheten, den 27.8 eller den 5.9. kl. 10–13 för ytterligare uppgifter. Numret är: 045 675 7401. Journalistförbundet är ett självständigt fackförbund med 14 500 medlemmar. Förbundet bevakar sina medlemmars intressen. Våra medlemmar arbetar inom många olika fält: radion, pressen, teven, förlagsbranschen, för olika kommunikationsföretag och som företagare.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.