Nyheter / 15.12.2017

Journalistförbundet: Skär inte i stödet till kulturtidskrifterna

Journalistförbundets fullmäktige kräver i ett ställningstagande att undervisnings- och kulturministeriet omprövar sitt beslut gällande stödet till bibliotekens inköp av kulturtidskrifter. Kulturtidskrifterna är en betydelsefull del av det finländska mediefältet. Trots det har undervisnings- och kulturministeriet beslutat om en märkbar nedskärning i stödet till kulturtidskrifterna. År 2018 avskaffar ministeriet ett stöd på cirka 200 000 euro som beviljats till biblioteken för att dessa ska kunna prenumerera på små kulturtidskrifter. Takorganisationen Kultti, som företräder kring 200 kultur- och vetenskapstidskrifter lyfte fram ministeriets beslut 13 december 2017. Ministeriet har meddelat att en utredning ska göras och att stödet avskaffas för den tid utredningen pågår. Det här ansvarslösa agerandet försvagar samhällets kulturella mångfald och yttrandefrihet. Finlands Journalistförbund anser att det är orimligt att stödet, som är livsviktigt för de små tidskrifterna, dras in innan utredningen är klar. Journalistförbundet kräver att ministeriet omvärderar sitt beslut. Finlands Journalistförbund, 15 december 2017.

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.