Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet: Skär inte i stödet till kulturtidskrifterna

Journalistförbundets fullmäktige kräver i ett ställningstagande att undervisnings- och kulturministeriet omprövar sitt beslut gällande stödet till bibliotekens inköp av kulturtidskrifter.

Kulturtidskrifterna är en betydelsefull del av det finländska mediefältet. Trots det har undervisnings- och kulturministeriet beslutat om en märkbar nedskärning i stödet till kulturtidskrifterna. År 2018 avskaffar ministeriet ett stöd på cirka 200 000 euro som beviljats till biblioteken för att dessa ska kunna prenumerera på små kulturtidskrifter. Takorganisationen Kultti, som företräder kring 200 kultur- och vetenskapstidskrifter lyfte fram ministeriets beslut 13 december 2017.

Ministeriet har meddelat att en utredning ska göras och att stödet avskaffas för den tid utredningen pågår. Det här ansvarslösa agerandet försvagar samhällets kulturella mångfald och yttrandefrihet.

Finlands Journalistförbund anser att det är orimligt att stödet, som är livsviktigt för de små tidskrifterna, dras in innan utredningen är klar. Journalistförbundet kräver att ministeriet omvärderar sitt beslut.

Finlands Journalistförbund, 15 december 2017.