Journalistförbundets fullmäktige kräver i ett ställningstagande att undervisnings- och kulturministeriet omprövar sitt beslut gällande stödet till bibliotekens inköp av kulturtidskrifter. (mer …)