Generell / 04.02.2020

Journalistförbundet redo att vidta omedelbara stridsåtgärder

Journalistförbundets fullmäktige samlades till ett extra möte tisdagen den 4 februari. På mötet fattade fullmäktige beslut om att förbundets styrelsen omedelbart kan vidta stridsåtgärder ifall pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtalsförhandlingar så kräver.   Ifall förbundet inleder stridsåtgärder gäller åtgärderna de förlagsredaktörer och/eller journalister som jobbar inom pressen. Ifall det blir strejk, ges strejkvarningen två veckor på förhand. När det gäller andra stridsåtgärder, till exempel övertidsförbud, behövs inte en två veckors förvarning. Inom förhandlingarna om både pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal är frågorna om arbetstiden fortfarande öppna, till exempel frågan om semester och konkurrenskraftsavtalets extra timmar. ”Arbetsgivaren vill förlänga arbetstiden. Det vill vi inte. Det här handlar det om i sista hand”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. När det gäller mindre innehållsfrågor har förhandlingarna gått framåt. Förhandlingarna om Yles, Yles frilansars (Yhtyneet-avtalet) och MTV:s kollektivavtal står också stilla. Förhandlingarna om kollektivavtalen har gått långsamt både inom mediebranschen och i andra branscher. Det beror på att exportbranschen inte nått förhandlingsresultat. Är förbundet redo att inleda stridsåtgärder Asko Lehtonen, ordförande för organisationsberedskapsarbetsgruppen? ”Ja. Vi är redo att inleda stridsåtgärder. Planerna är redo”, säger han.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.