Generell / 11.01.2022

Journalistförbundet om Vehkoo-beslutet: ”Rättsväsendet bör lära sig att känna igen när det utnyttjas för att trakasserier”

Högsta domstolens beslut att fria journalisten och faktaboksförfattaren Johanna Vehkoo är betydelsefullt. Det är en lättnad för yttrandefriheten, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Hanne Aho tror att beslutet tvingar polis, åklagare och lägre rättsinstanser att, bättre än tidigare, känna igen åtal som väcks i syfte att trakassera. "Rättsväsendet bör lära sig att känna igen när det utnyttjas som ett verktyg i att trakassera eller mobba", säger Aho. Beslutet, som visar på brister i systemet, skulle inte ha blivit av utan Vehkoos sega kamp och vilja att föra sin sak vidare. "Johanna Vehkoo har gjort en stor tjänst för hela samhället och för de finländska journalisterna", säger Hanne Aho.

Högsta domstolen gav sitt beslut tisdagen 11 januari 2022. I sitt beslut upphäver Högsta domstolen ärekränkningsdomen som Johanna Vehkoo fått i lägre rättsinstanser. Uleåborgs tingsrätt dömde i april 2019 Johanna Vehkoo till böter för att ha kränkt uleåborgspolitikern Junes Lokkas ära. Johanna Vehkoo hade i ett Facebook-inlägg kallat Junes Lokka för "nazistclown" och "rasist". Ärendet behandlades därefter i Rovaniemi hovrätt, som bibehöll domen.

Nu har Högsta domstolen förkastat åtalet gällande ärekränkning. Högsta domstolen ansåg Johanna Vehkoos inlägg var fråga om kritik som riktade sig mot Junes Lokkas förfarande inom politiken eller därmed jämförbar offentlig verksamhet och som gällde ett tema av allmänt intresse.

Enligt Hanne Aho är Högsta domstolen den första rättsinstans som bedömer skrivelsen i sin helhet och i sitt kontext. I detta misslyckades enligt henne både polisen, åklagaren och de lägre rättsinstanserna. "Trakasserier och mobbning av journalister med hjälp av begäran om utredning är ett internationellt fenomen som hämtats till i Finland. Det finns en risk för att journalisters arbete störs genom att använda rättsväsendet som mellanhand", säger Hanne Aho.

Hanne Aho betonar att rättsprocessen, som pågått i över fem år, ur ett mänskligt perspektiv varit orimlig.

"Fallet har på ett brutalt sätt visat hur en enskild person kan hamna i en svår sits när hen på grund av sitt arbete blir måltavla för mobbning och trakasserier. Det här borde aldrig upprepas", säger Hanne Aho.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.