Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare. I hundra år har tidningen erbjudit viktig information och nya insikter för och om dem som jobbar i mediebranschen och om aktuella frågor som berör branschen. Det första numret av tidningen Sanomalehtimies-Journalisten gavs ut 26 april 1924. I det första numret kunde man läsa:

”Våra kolleger i de skandinaviska länderna ha sina egna små facktidningar och man anser där att detta föreningsband mellan de olika tidningsmannakretsarna, central- och övriga organisationer samt mellan de enskilda tidningsmännen varit till nytta. Det kan erinras om att de skandinaviska facktidningarna också ha en särskild plats- och arbetsförmedlingsavdelning, som med tiden kan bli av behovet påkallad även hos oss. Sålunda sänder F.J:s styrelse ut detta sitt lilla tryckalster i hopp om att det måtte träffa sitt mål – och ej hamna direkt i papperskorgen – och att det genom sitt innehåll kunde förmå hos sina läsare väcka ett större och mer bestående intresse än tidigare för vår tidningsmannakårs gemensamma, inre yrkesangelägenheter.”

Tidningens 100-årsjubileum uppmärksammas också på Journalistikens dag 10 oktober. Journalistikens dag ordnas i Glaspalatset i Helsingfors efter en paus på flera år. Mer information om dagen kommer närmare.

Läs också Marcus Flomans artikel i Journalisten 16 januari 2024: De svenska artiklarna i Journalisten – på 100 år från slump till medvetna val

Läs tidningen Journalisten här.

Så här såg tidningens första sida ut i det första numret 1924.

Sanomalehtimies – Journalisten 1924.