Generell / 04.06.2020

Journalistförbundet fördömer de amerikanska myndigheternas medvetna attack mot journalister

Finlands Journalistförbund fördömer de amerikanska myndigheternas medvetna attack mot journalister. I USA har protesterna som inleddes efter George Floyds död för en vecka sedan nu spritt sig till hela landet. Även om det bland demonstranterna finns personer som anfallit journalister är det ändå polisernas agerande mot journalister som är mest iögonfallande. ”Vi har aldrig sett något liknande. Finlands Journalistförbund vill visa sitt stöd både för amerikanska medier och för internationella medier som verkar i USA”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Amerikanska pressfrihetsorganisationer hade 2 juni räknat till 125 våldshandlingar mot journalister. Största delen av dessa handlingar har utförts av poliser. Fallen visar att polisen riktat sina handlingar särskilt mot journalister trots att dessa synligt visat upp presskort, andra id-handlingar eller hållit fram sin kamera. ”I USA har vi ett läge där myndigheterna medvetet, och genom att använda våld, förhindrar informationsförmedling. Myndigheterna försöker förhindra medborgarna från att få information om det som pågår”, säger Hanne Aho. President Donald Trump har twittrat att medierna ”gör allt för att sprida hat och anarki”. Han har också kallat journalister ”onda människor med sjuka syften”. Efter Donald Trumps tweet har journalister anhållits, beskjutits med gummikulor och tårgas och attackerats med pepparspray. Presidentens budskap på Twitter hotar bokstavligen journalisternas liv. ”USA är en inflytelserik demokrati. Ifall makthavarna och myndigheterna ser ner på demokratin genom att förhindra journalisternas rapportering så får det följder också i andra delar av världen”, säger Hanne Aho. Begränsningar av pressfriheten hotar att bli det nya normala också i Europa. Europeiska rådet registrerade i fjol 142 allvarliga kränkningar mot pressfriheten i medlemsländerna. Bland kränkningarna fanns 33 fysiska våldshandlingar, 15 anhållningar och fängelsestraff samt två mord. Coronapandemin har våren 2020 använts som orsak till att begränsa journalisters arbete i många länder. FN:s generalsekreterare Antonio Guterrez sade i  slutet av maj så här: ”När man anfaller journalister, anfaller man hela samhället. Ingen demokrati kan fungera och inget samhälle kan vara rättvist utan journalister, vilka granskar missförhållanden och som säger sanningen till makthavarna.”

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.