Generell / 18.02.2021

Journalistförbundet fördömer attack mot journalister i Belarus

Kaikki vietiin. Vain pari laturia ja piuhoja jäi jäljelle. Journalisters hem har genomsökts och myndigheterna har beslagtagit arbetsredskap och -material. Bild:
Finlands Journalistförbund fördömer starkt Belarus säkerhetsstyrkors attack mot landets journalister och journalistorganisationer. Onsdagen 17 februari hämtades Andrei Bastunetsin, ordförande för Belarus journalistförbund BAJ, i sitt hem. Också BAJ:s pressekreterare Barys Haretski och jurist Aleh Aheyeu greps, skriver BAJ på sin webbplats.  En husrannsakan utfördes i BAJ:s kontor. Myndigheterna har ännu inte uppgett varför de gripit BAJ:s personal och genomsökt organisationens kontor. I staden Homel gjordes en husrannsakan hos frilansjournalisten Larisa Štširjakova.  Alla hennes arbetsredskap beslagtogs. BAJ rapporterar om flera andra journalister som utsatts för husrannsakan. Även journalisters familjemedlemmar har hotats. Hemma hos journalisten Yaugen Merkis pappa gjordes en husrannsakan. Pappans och Merkis broders datorer och telefoner beslagtogs. "Journalister och människorättsaktivister i Belarus har skrämts med godtyckliga gripanden och åtal. Nu attackeras deras organisationer systematiskt. Allt detta händer i Europa, några hundra kilometer från Finland. Det är oacceptabelt", säger Juha Rekola, Journalistförbundets ombud i internationella frågor. Finlands Journalistförbund kräver att de gripna journalisterna friges omedelbart och att de beslagtagna föremålen återbördas. "OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa), Europarådet och Europeiska unionen bör ta till konkreta och bestämda åtgärder för att kräva att Belarus återgår till en rättsstat som grundar sig på yttrandefrihet och lagar", säger Juha Rekola. Journalistförbundet hoppas att utrikesministeriet arbetar ännu hårdare än tidigare för att sätta press på Belarus för att trygga yttrandefriheten och journalisternas rättigheter i Belarus.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.