Generell / 03.12.2020

Journalistförbundet förbereder kampanj för att öka medlemmarnas kunskap om förtäckta anställningar

Initiativet till kampanjen kommer från Helsingforsnejdens journalister som på höstfullmäktige presenterade en motion i frågan. Förtäckta anställningar det vill säga egenföretagare som jobbar på villkor som liknar en anställds är ett allt större problem, särskilt inom mediebranschen. I sin motion lyfter Helsingforsnejdens journalister upp erfarenheterna från Otavamedia. Där sades fotograferna upp för att sedan lockas att fortsätta arbeta som frilansföretagare. Läs mer om den processen i tidningen Journalistens artikel. Genom att ”tvinga” anställda att bli företagare kan mediehusen sänka sina kostnader och minska sina egna risker. I sitt svar på motionen konstaterade Journalistförbundets styrelse att förbundet redan i dag ordnar kurser för medieproffs som planerar att bli eller redan blivit frilansar. Frågan om förtäckta anställningar behandlades också på vårfullmäktige 2019. Då fördes diskussionen i anslutning till en motion av Radio- och tevejournalisternas (RTRF) förbund. Då sade RTRF: “Att driva anställda till att bli egenföretagare är ett lätt sätt för arbetsgivaren att slippa ansvar och besvärliga “tvångsanställningar”. För en anställd kan det vara enda sättet att ens få någon typ av arbete.”

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.