Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet förbereder kampanj för att öka medlemmarnas kunskap om förtäckta anställningar

Initiativet till kampanjen kommer från Helsingforsnejdens journalister som på höstfullmäktige presenterade en motion i frågan.

Förtäckta anställningar det vill säga egenföretagare som jobbar på villkor som liknar en anställds är ett allt större problem, särskilt inom mediebranschen.

I sin motion lyfter Helsingforsnejdens journalister upp erfarenheterna från Otavamedia. Där sades fotograferna upp för att sedan lockas att fortsätta arbeta som frilansföretagare. Läs mer om den processen i tidningen Journalistens artikel.

Genom att ”tvinga” anställda att bli företagare kan mediehusen sänka sina kostnader och minska sina egna risker.

I sitt svar på motionen konstaterade Journalistförbundets styrelse att förbundet redan i dag ordnar kurser för medieproffs som planerar att bli eller redan blivit frilansar.

Frågan om förtäckta anställningar behandlades också på vårfullmäktige 2019. Då fördes diskussionen i anslutning till en motion av Radio- och tevejournalisternas (RTRF) förbund.

Då sade RTRF: “Att driva anställda till att bli egenföretagare är ett lätt sätt för arbetsgivaren att slippa ansvar och besvärliga “tvångsanställningar”. För en anställd kan det vara enda sättet att ens få någon typ av arbete.”