Generell / 08.12.2021

Journalistförbundet: Finland bör utnyttja tidningars och böckers momsfrihet

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Bild: Heli Saarela Bild:
EU:s finansministrar har beslutat att mervärdesskatten för tidningar och böcker kan återgå till att vara noll procent. "Det här är en fantastisk nyhet för den finländska journalistiken, kulturen och informationsfördelningen", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. "Den finländska regeringen har i sitt regeringsprogram lovat stärka konkurrenskraften och verksamhetsförutsättningarna för ansvarsfulla medier. Nu öppnar sig en möjlighet att stödja journalistik av hög kvalitet och den möjligheten borde inte lämnas outnyttjad. Ett stöd för journalistiken är ett stöd för demokratin", säger Aho. Fram till 2012 var prenumerationer på tidningar och tidskrifter momsfria i Finland. Under de senaste åren har momssatsen för prenumererade tidningar och tidskrifter varit tio procent. "Regeringen bör nu utnyttja möjligheten och sänka tidningars, tidskrifters och böckers skattesats till noll procent. Det skulle stödja mediebranschen som drabbats hårt av coronapandemin och öka intresset för att beställa tidningar och köpa böcker", säger Aho. Hon säger att medieföretagen ska styra eventuella skattesänkningar direkt till konsumentpriserna. EU:s finansministrar sammanträdde i Bryssel tisdagen 7 december 20212 på Ecofins möte. Ministrarna fattade beslut om att medlemsländerna kan ta i bruk en skattesats på 0–5 procent för produkter och tjänster som är viktiga för kulturen. Källa: EU, Ecofin, mötesprotokoll

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.