Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Kuva: Heli Saarela

Journalistförbundet: Finland bör utnyttja tidningars och böckers momsfrihet

EU:s finansministrar har beslutat att mervärdesskatten för tidningar och böcker kan återgå till att vara noll procent.

“Det här är en fantastisk nyhet för den finländska journalistiken, kulturen och informationsfördelningen”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

“Den finländska regeringen har i sitt regeringsprogram lovat stärka konkurrenskraften och verksamhetsförutsättningarna för ansvarsfulla medier. Nu öppnar sig en möjlighet att stödja journalistik av hög kvalitet och den möjligheten borde inte lämnas outnyttjad. Ett stöd för journalistiken är ett stöd för demokratin”, säger Aho.

Fram till 2012 var prenumerationer på tidningar och tidskrifter momsfria i Finland. Under de senaste åren har momssatsen för prenumererade tidningar och tidskrifter varit tio procent.

“Regeringen bör nu utnyttja möjligheten och sänka tidningars, tidskrifters och böckers skattesats till noll procent. Det skulle stödja mediebranschen som drabbats hårt av coronapandemin och öka intresset för att beställa tidningar och köpa böcker”, säger Aho.

Hon säger att medieföretagen ska styra eventuella skattesänkningar direkt till konsumentpriserna.

EU:s finansministrar sammanträdde i Bryssel tisdagen 7 december 20212 på Ecofins möte. Ministrarna fattade beslut om att medlemsländerna kan ta i bruk en skattesats på 0–5 procent för produkter och tjänster som är viktiga för kulturen.

Källa: EU, Ecofin, mötesprotokoll