Generell / 19.10.2018

Journalistförbundet drar bort sina investeringar från Danske Bank på grund av penningtvättskandal

Danske Bank sköter inte längre Journalistförbundets investeringar. Journalistförbundets styrelse har beslutat att dra bort förbundets investeringar från Danske Bank på grund av bankens omfattande penningtvätt. Förbundet kommer att begära anbud för placeringsverksamheten så fort som möjligt. Penningtvättskandalen i Danske Bank beskrivs som en av de största i världen. Danske Bank har genom sin filial i Estland gjort suspekta transaktioner för cirka 200 miljarder euro under åren 2007–2015. En del av pengarna misstänks komma från organiserad brottslighet. "Det handlar om en historiskt sett enorm penningtvättskandal där Danske uppenbart inte agerat som den borde. På basen av de fall som kommit upp i offentligheten anser vi att banken inte har en tillräcklig intern kontroll", säger Journalistförbundets styrelsemedlem Marko Laitala som också är ordförande för förbundets ekonomiutskott. "Journalistförbundets placeringar bör vara etiskt hållbara. Det kräver också våra medlemmar. Därför bör den som sköter förbundets placeringar agera etiskt och moraliskt korrekt", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. "Vi fick se utredningen i september och på basen av den och uppgifter som kommit fram i offentligheten var det klart att vi skulle reagera", säger Laitala. Journalistförbundet fortsätter tillsvidare att använda Danske Bank för sina kontotransaktioner. Det betyder att bankrelationen kvarstår även om förbundet avslutar placeringsrelationen. Att förbundet drar ur sina placeringar från Danske Bank kräver inga åtgärder av Journalistförbundets medlemmar.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.