Generell / 19.10.2018

Journalistförbundet drar bort sina investeringar från Danske Bank på grund av penningtvättskandal

Danske Bank sköter inte längre Journalistförbundets investeringar. Journalistförbundets styrelse har beslutat att dra bort förbundets investeringar från Danske Bank på grund av bankens omfattande penningtvätt. Förbundet kommer att begära anbud för placeringsverksamheten så fort som möjligt. Penningtvättskandalen i Danske Bank beskrivs som en av de största i världen. Danske Bank har genom sin filial i Estland gjort suspekta transaktioner för cirka 200 miljarder euro under åren 2007–2015. En del av pengarna misstänks komma från organiserad brottslighet. "Det handlar om en historiskt sett enorm penningtvättskandal där Danske uppenbart inte agerat som den borde. På basen av de fall som kommit upp i offentligheten anser vi att banken inte har en tillräcklig intern kontroll", säger Journalistförbundets styrelsemedlem Marko Laitala som också är ordförande för förbundets ekonomiutskott. "Journalistförbundets placeringar bör vara etiskt hållbara. Det kräver också våra medlemmar. Därför bör den som sköter förbundets placeringar agera etiskt och moraliskt korrekt", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. "Vi fick se utredningen i september och på basen av den och uppgifter som kommit fram i offentligheten var det klart att vi skulle reagera", säger Laitala. Journalistförbundet fortsätter tillsvidare att använda Danske Bank för sina kontotransaktioner. Det betyder att bankrelationen kvarstår även om förbundet avslutar placeringsrelationen. Att förbundet drar ur sina placeringar från Danske Bank kräver inga åtgärder av Journalistförbundets medlemmar.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.