Medlem / 08.07.2020

Journalistförbundet betjänar sina medlemmar också under sommaren

Journalistförbundet finns till för sina medlemmar också under sommaren. Medlemmar kan få hjälp i frågor som berör medlemstjänster eller juridiska ärenden. Jourtelefonen för medlemsfrågor svarar på frågor om medlemskap, medlemsavgifter, presskortet med mera. Under sommaren betjänar jourtelefonen alla vardagar kl. 9–11.30 på numret 050 366 3501 eller 040 752 5372. Du kan också skicka frågor till jasenasiat (snabel-a) journalistiliitto.fi.   Juristjouren är en jourtelefon för juridiska frågor. Du kan få svar på frågor om dina egna arbetsvillkor, avtal, upphovsrätt med mera. Under juli betjänar juristjouren alla vardagar kl. 13–15, i augusti alla vardagar kl. 13–16. Numret är 044 7555 000. Du kan också skicka frågor till lakimies (snabel-a) journalistiliitto.fi. Förbundets kansli är stängt i juli och öppnar igen i augusti.

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Journalistförbundets öppettider under påsken

Påsken inverkar på Journalistförbundets öppettider och medlemsservice.

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023.