Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

I framtiden streamar Journalistförbundet en del av fullmäktigemötena

Journalistförbundet inleder förberedelser för att börja streama delar av fullmäktigemötena. I bakgrunden finns en motion där initiativtagarna vill öka förbundets transparens.

I en motion, som godkändes, föreslog Norra Karelens journalister att delar av fullmäktiges möten i framtiden ska streamas eller sändas i efterhand.

Pasi Huttunen från Norra Karelens journalister presenterade motionen och poängterade att förslaget grundar sig på öppenhet och transparens.

“Vi vet också att förslaget innehåller problematiska frågor – att man noggrant måste överväga vad som är offentligt och vad som inte är det men vi tror att det är möjligt att göra”, sade han.

Motionen väckte en livlig debatt. Samtliga ledamöter som bad om ordet (17 personer) ställde sig positivt till mer öppenhet kring Journalistförbundets beslutsfattande och verksamhet. Likväl var många oroliga. Var drar man gränsen för vad som är eller blir offentligt och vad som inte är det? Hur påverkar det att man streamar ett möte vad ledamöterna säger? Finns det en risk för att förstöra ett gott och öppet diskussionsklimat? Flera ledamöter funderade också på hur intressant det är att följa med de två dagar långa fullmäktigemötena.

Journalistförbundets styrelse säger i sitt svar att man välkomnar initiativet och föreslår att förbundet inleder förberedelser för att streama delar av fullmäktigemötena. I början skulle det handla om ett försök, som medlemmarna får information om i god tid.

“Målet är att hitta en fungerande helhet så att man på fullmäktigemötena även i fortsättningen kan diskutera en del frågor i förtroende samtidigt som man diskuterar öppet och kommunicerar med medlemmarna”, säger styrelsen i sitt svar.