Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

FJF inför medlemsavgift för pensionärer

Från och med 2016 betalar även pensionerade medlemmar en medlemsavgift till Journalistförbundet. Fullmäktige fattade beslut om regeländringen, som krävdes för att möjliggöra avgiften, på höstfullmäktige i dag.

Frågan om pensionerade medlemmar ska betala medlemsavgift eller inte har behandlats av förbundets fullmäktige upprepade gånger och i dag var den återigen på tapeten.

Marja Palmunen från Journalistförbundet presenterade styrelsens förslag om att införa en medlemsavgift för pensionerade medlemmar. I dagens läge betalar pensionerade medlemmar inte medlemsavgift.

“En av grundtankarna bakom förslaget är att alla medlemmar ska behandlas jämlikt och därför även betala medlemsavgifter”, sade Palmunen.

När frågan behandlades på fullmäktige senast, på vårmötet i år efterlyste ledamöterna bland annat exempel på hur man gör i andra fackförbund. Enligt Palmunen har övriga förbund så olika praxis att man inte kan dra några slutsatser av dem.

Medlemsavgiften för pensionärer introduceras 2016. Ändringen gäller enbart dem som går i pension efter 2015. Medlemsavgiften för pensionärer är den så kallade nedsatta medlemsavgiften, vilken fastställs i medlemsavgiftsföreskriften.

När frågan diskuterades på fullmäktige bad 16 ledamöter om ordet. En ledamot föreslog att styrelsens förslag skulle förkastas. En annan ledamot föreslog att medlemsavgiften för pensionärer borde vara frivillig.  Styrelsens förslag godkändes efter en omröstning där styrelsens förslag stöddes med 73 röster.