Generell / 24.05.2019

Höstens kollektivavtalsförhandlingar tema på fullmäktiges frågestund

Högre löner, bort med konkurrenskraftsavtalet och bibehållen semester. Budskapet från fullmäktigeledamöterna till styrelsen var klart på fullmäktiges frågestund. (Artikeln uppdaterast.) I samband med Journalistförbundets fullmäktigemöten finns alltid en frågestund där fullmäktigeledamöterna kan ställa frågor till styrelsen och förbundets kansli.

På vårmötet 24 maj 2019 ställdes följande frågor, vilka fick följande svar:

Maarit Anttila (Satakunta): Vad kommer förbundet att göra för att förbättra pressens löner som ligger efter? Petri Savolainen, intressebevakningsdirektör (kansliet): På förbundet är vi väl medvetna om att löneutvecklingen varit usel. Våra löner släpar efter, något både statistik från Finlands Näringsliv EK och våra egna löneutredningar visar. Vi har lyft frågan i samtal med Medieförbundet. Vi har också diskuterat behovet av att utveckla lönesystemet.  Inför höstens kollektivavtalsförhandlingar måste vi skapa press för att få upp lönerna. Marjaana Varmavuori (Helsingforsnejdens journalister): Hur ska vi förhålla oss till att arbetsgivarna redan nu närmat sig förtroendemän med tanke på kollektivavtalsförhandlingarna som väntar i höst? De har fört fram frågor om våra semestrar till exempel. Jag undrar också i vilka forum vi ska diskutera förväntningarna inför kollektivavtalsförhandlingarna? Hanne Aho, Journalistförbundets ordförande: Att arbetsgivare tar upp semesterfrågan i detta skede har vi aldrig upplevt tidigare. Förväntningarna inför kollektivavtalet ska diskuteras kontinuerligt: här (fullmäktige), på arbetsplatserna, på alla platser där det är aktuellt. Diskussion behövs för att vi ska få känna till deras förväntningar och önskemål. Diskussion behövs för att sprida rätt fakta och för att vi den vägen ska kunna skapa den press Petri Savolainen talar om. Press betyder att folk vill något. Att de vill behålla sin rätt till semester. Att de vill ha högre löner. Ifall budskapet hörs på arbetsplatserna så hör också arbetsgivaren det. Ingrid Svanfeldt (RTRF): I går godkände vi en ny frilansstrategi. Men vad händer nu. Hur ska strategin implementeras? Hur kommer den att synas i praktiken? Petri Savolainen: Den nya strategin blickar framåt. Påverkansarbete pågår som bäst och kommer att fortsätta. Vi kommer att inleda förhandlingar med Medieförbundet om branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av upphovsrätt. De nuvarande villkoren gjordes 2005 så det finns all orsak att uppdatera dem. Att man ska få samma inkomster för samma arbete är ledord i verksamheten. Påverkansarbete är ett sätt att nå det målet. En annan konkret sak är frilansens hundralapp som vi delar ut för att synliggöra vad en frilans ska fakturera för att få samma inkomst som en anställd. Teppo Koskinen, ESSY: Detta inte en direkt fråga men eftersom det varit diskussion om semestrar och löneförhandlingar vill jag lyfta fram några teman. Det finns många missförstånd inom branschen. Många tror att alla journalister har sex veckor semester. De som jobbat över 10 år i branschen har sex veckor semester, inte alla andra. Arbetsgivaren talar ibland om "överloppssemestrar" eller "extra semesterveckor". Vi har inte sådana, fastna inte i dessa retoriska fällor. Och så vill jag påpeka att många representanter för arbetsgivarna inte har så bra koll på kollektivavtalet och på hur semestrarna fastställs. Kirsi Mattila (styrelsen). Svar till Ingrid Svanfeldt. Vi påminner om att detta inte är frilansarnas frilansstrategi utan Journalistförbundets frilansstrategi. Jag vill lyfta fram några punkter. En är att frilansarnas intressebevakning också berör de fast anställda. Frilansars dåliga arvoden hotar också intressebevakningen för dem som är i ett anställningsförhållande. (Mattila gick punktvis igenom den nya frilansstrategin och berättade om olika konkreta lösningar) Sari Sainio, PJY, Birkaland: Konkurrenskraftsavtalet gäller för andra året i rad. De flesta jag talat med säger att det räcker med två år även om jag tror att de som sitter på andra sidan förhandlingsbordet har en annan åsikt. Jag undrar vad vi kan göra för att få arbetsgivarna att förstå att vi inte vill fortsätta med konkurrenskraftsavtalet, eller "kiky". Kiky ska inte heller ses som något som kan bytas ut mot något annat, semestern till exempel. Arbetsbördan har ökat enormt, färre människor gör samma uppgifter på arbetsplatserna och de mångmediala uppdragen har ökat. Hanne Aho: Tack Sari. Att lyfta fram frågan här är ett sätt att hämta budskapet. Som jag sade i går tror jag att många tänker som du och dina kolleger: "det räcker med 'kiky'".  Vi kommer att fråga om medlemmarnas tankar inför kollektivavtalsförhandlingarna genom enkäter. Jag påpekar också alltid att konkurrenskraftsavatlet för oss hela tiden har handlat om en tillfällig lösning. Marko Lönnqvist RTRF: Hur ser det ut med samarbetet i internationella journalistförbundet och hur påverkar internationella trender där medier styrs av makthavarna? Påverkar det samarbetet? Juha Rekola,  ombud, internationella frågor (kansliet): Ja det syns. För två veckor sedan hade vi ett möte med Europeiska Journalistförbundet. Det var ett bra möte. Om två veckor har internationella förbundet kongress. (Juha Rekola och även Susanna Sjöstedt från styrelsen redogjorde för olika samarbetsgrupper och för ytterligare aktuella diskussioner.) Jonas Brunnström, EPSY: Argumentet om att semestrarna är dyra håller inte. Det är ett budskap jag vill lyfta fram. En tredjedel av våra sommarvikarier får riktig lön, resten får minimilön eller jobbar genom stipendier. Under semestrarna fylls inte heller tjänsterna med 1:1. Att prioritera frilansar är viktigt. Och med tanke på hur ni ska orka i ert arbete, kom ihåg att ni först och främst är människor, egna personer och yrkesidentiteten är bara en del av er personlighet.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.