Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Har du blivit chef? – skriv inte ut dig i onödan

Visst vet du att du antagligen inte behöver skriva ut dig ur Journalistförbundet trots att du byter från ett vanlig redaktionellt jobb till en förmansjobb på redaktionen?

I sådana här tider, då förhandlingar om nya kollektivavtal pågår, kan det hända att mediehusens högsta ledning låter mellancheferna förstå att de här borde skriva ut sig ut facket. En person som är chef för en redaktionen uppfyller ändå Journalistförbundets medlemskriterier så länge hen inte utövar beslutanderätt i frågor som berör arbetsvillkor eller så länge hen inte vakar över företagets ekonomiska intressen. Mellanchefer som kan vara medlemmar är bland annat nyhetschefer och redaktionschefer samt chefredaktörerna för flera små tidningar.

De här personerna har rätt till samma medlemsförmåner och -tjänster som alla andra medlemmar.

Bland Journalistförbundets medlemmar finns bland annat journalister, fotografer, filmare, programarbetare, grafiker, av-översättare, skönlitterära översättare och förlagsredaktörer.

Har du frågor om medlemskapet? Kontakta Journalistförbundets tjänst för medlemstjänster: jasenasiat@journalistiliitto.fi.