Nyheter / 09.11.2017

Har du blivit chef? – skriv inte ut dig i onödan

Visst vet du att du antagligen inte behöver skriva ut dig ur Journalistförbundet trots att du byter från ett vanlig redaktionellt jobb till en förmansjobb på redaktionen? I sådana här tider, då förhandlingar om nya kollektivavtal pågår, kan det hända att mediehusens högsta ledning låter mellancheferna förstå att de här borde skriva ut sig ut facket. En person som är chef för en redaktionen uppfyller ändå Journalistförbundets medlemskriterier så länge hen inte utövar beslutanderätt i frågor som berör arbetsvillkor eller så länge hen inte vakar över företagets ekonomiska intressen. Mellanchefer som kan vara medlemmar är bland annat nyhetschefer och redaktionschefer samt chefredaktörerna för flera små tidningar. De här personerna har rätt till samma medlemsförmåner och -tjänster som alla andra medlemmar. Bland Journalistförbundets medlemmar finns bland annat journalister, fotografer, filmare, programarbetare, grafiker, av-översättare, skönlitterära översättare och förlagsredaktörer. Har du frågor om medlemskapet? Kontakta Journalistförbundets tjänst för medlemstjänster: jasenasiat@journalistiliitto.fi.

Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.