Nyheter / 09.11.2017

Har du blivit chef? – skriv inte ut dig i onödan

Visst vet du att du antagligen inte behöver skriva ut dig ur Journalistförbundet trots att du byter från ett vanlig redaktionellt jobb till en förmansjobb på redaktionen? I sådana här tider, då förhandlingar om nya kollektivavtal pågår, kan det hända att mediehusens högsta ledning låter mellancheferna förstå att de här borde skriva ut sig ut facket. En person som är chef för en redaktionen uppfyller ändå Journalistförbundets medlemskriterier så länge hen inte utövar beslutanderätt i frågor som berör arbetsvillkor eller så länge hen inte vakar över företagets ekonomiska intressen. Mellanchefer som kan vara medlemmar är bland annat nyhetschefer och redaktionschefer samt chefredaktörerna för flera små tidningar. De här personerna har rätt till samma medlemsförmåner och -tjänster som alla andra medlemmar. Bland Journalistförbundets medlemmar finns bland annat journalister, fotografer, filmare, programarbetare, grafiker, av-översättare, skönlitterära översättare och förlagsredaktörer. Har du frågor om medlemskapet? Kontakta Journalistförbundets tjänst för medlemstjänster: jasenasiat@journalistiliitto.fi.

Krav: Journalister bör kunna rapportera från Gaza

I juni samlades kring hundra medlemmar i Journalistförbundet och i Reportrar utan gränser på Medborgartorget i Helsingfors för att ta en bild som symboliserar alla de journalister som dött i kriget i Gaza.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.