Generell / 30.01.2020

Hanne Aho i Journalisten: ”Arbetsgivarna inser inte att de anställda är utmattade”

Under de pågående kollektivavtalsförhandlingarna har det blivit klart att arbetsgivarna på ett eller annat sätt vill öka arbetstiden för de anställda. Det går vi inte med på, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho i en intervju för Journalisten. Hon påpekar att frågan om att öka arbetstiden, bland annat genom att hålla fast vid konkurrenskraftsavtalets extratimmar samt genom att förkorta de anställdas semestrar är principiellt viktig för Journalistförbundet. ”Vi går inte med på det. På alla arbetsplatser talas det i dag mycket om de anställdas ork och om utmattning. Hur man orkar i sitt arbete påverkas bland annat av hur mycket tid det finns för vila och återhämtning, till exempel under semestern.” Hanne Aho säger att hon under förhandlingarna överraskats av att i synnerhet arbetsgivarna inom pressen inte verkar inse att de anställda är trötta. ”Ifall arbetsgivaren inte vet att de anställda är utmattade har de anställda inte lyckats berätta det för dem, eller så lever arbetsgivarna helt enkelt i en annan verklighet.” Hanne Aho beskriver kollektivavtalsförhandlingarna som ”dramatiskt långsamma”. Det största hindret i förhandlingarna är konkurrenskraftsavtalets extra 24 timmars vara eller icke-vara. Arbetsgivarna vill också utöka sin direktionsrätt, till exempel genom att kunna bestämma hur arbetstiden placeras. Med en utökad rätt att styra arbetstiden kunde arbetsgivaren till exempel bestämma att den anställda ska vara på jobb klockan 7–11, ledig och tillbaka på jobb klockan 16–20. Artikeln frågar också vad Hanne Aho tror om eventuella arbetskonflikter. Enligt henne finns det en beredskap bland medlemmarna att sluta upp bakom en stridsåtgärd, till exempel mot en förkortning av semestrarna. Hanne Aho tror ändå inte att någondera parten eftersträvar en arbetskonflikt. ”En sådan är trots allt möjlig. Vid förhandlingsbordet har vi haft bra och konstruktiva diskussioner men förhandlingsrundan har varit exceptionell.” Journalistens artikel är skriven av Manu Haapalainen. Följ med senaste nytt i kollektivavtalsförhandlingarna på Journalistförbundets webbplats.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.