Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Håll i plånboken – överlåt inte dina rättigheter till producenten

Kopiosto driver tillsammans med sina 24 medlemsorganisationer en kampanj för att förbättra AV-upphovsmäns rättigheter. Orsaken är att flera produktionsbolag börjat göra anspråk på upphovsmännens Kopiosto-ersättningar.

Nedan följer Kopiostos ställningstagande:

Kopiosto med sina 24 medlemsorganisationer driver en kampanj för att förbättra AV-upphovsmännens ställning med ett brev till upphovsmän.

HÅLL I PLÅNBOKEN!

Under de senaste månaderna har produktionsbolagen börjat göra anspråk på upphovsmännens Kopiosto-ersättningar. I avtalen som ingås med produktionsbolag har inkluderats texter med vilka listan över rättigheter som överlåts har utvidgats att omfatta nätlagringstjänster för och vidaresändning av TV-program. Dessutom har man påstått att du ska bevilja produktionsbolaget rättigheter att använda verket i nätlagringstjänster och vidaresända det.  Detta stämmer inte.*

I dessa avtalstexter är det endast fråga om till vem ersättningarna som du är berättigad till betalas: till dig eller till produktionsbolaget. Produktionsbolagen får sina producentersättningar via Tuotos ry. Upphovsmannen har rätt att få sin ersättning via Kopiosto. När det är fråga om nätlagringstjänster och vidaresändning: Håll i plånboken – överlåt inte dina rättigheter till producenten!

Gör så här för att få de ersättningar som du är berättigad till:

  1. Ingå snabbt ett upphovsrättsavtal på adressen www.tekijanoikeussopimus.fi   
    (om du inte redan har gjort det)
  2. Kräv att det ska finnas följande text i ditt avtal med produktionsbolaget: “Avtalet gäller inte de rättigheter som upphovsmannen med ett upphovsrättsavtal eller en bevakningsfullmakt har överlåtit till AV-upphovsorganisationen/Kopiosto.”
  3. Alternativt kan du begära producenten att från avtalet radera texter om överlåtelse av rättigheter gällande nätlagringstjänster och vidaresändning.
  4. Om du stöter på problem ta kontakt med ditt förbund.

Håll i plånboken – överlåt inte dina rättigheter! är de nedan nämnda organisationernas gemensamma instruktion och ställningstagande i syfte att förbättra AV-upphovsmännens ställning.

Animationsklinik – Finlands animatörer rf
Finlands svenska författareförening rf (FSF)
Finlands Svenska Skådespelarförbund rf (FSS)
Finnfoto, Finlands Fotoorganisationer rf       
Freelance-programtillverkare rf (FOT)
Grafia rf
Kopiosto rf
Illustratörerna i Finland rf
Finlands scenografförbund rf (LP)
Radio- och televisionsredaktörernas förbund (RTTL)
Film- och Mediearbetarnas Förbund i Finland SET rf
Finlands Filmfotografers Förening F.S.C. rf
Sammanslutningen av finska filmregissörer SELO rf
Finlands Journalistförbund rf
Finlands Författarförbund rf
Finlands översättar- och tolkförbund rf (SKTL)
Finlands Ungdomsförfattare rf
Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf
Finlands Skådespelarförbund rf
Finlands Radio- och TV-reportrar rf
Finlands dans- och cirkuskonstnärer rf
Finlands teaterregissörer och dramaturger rf
Fackförbundet för teater och media Finland rf
Finska förbundet av ”Directors of Photography” i television rf
Upphovsrättsföreningen för konstnärer på det visuella området Kuvasto rf

*Produktionsbolagen behöver inte dessa rättigheter för de beviljar inte licenser för dessa användningstillfällen.
Tjänster för nätlagring (t.ex. Elisa Viihde): Operatörerna har redan i skrivande stund omfattande licenser via Kopiosto och andra upphovsrättsorganisationer.
Vidaresändning: AV-upphovsmäns licenser beviljas av Kopiosto.