Nyheter / 24.10.2016

Håll i plånboken – överlåt inte dina rättigheter till producenten

Nedan följer Kopiostos ställningstagande:

Kopiosto med sina 24 medlemsorganisationer driver en kampanj för att förbättra AV-upphovsmännens ställning med ett brev till upphovsmän.


HÅLL I PLÅNBOKEN!

Under de senaste månaderna har produktionsbolagen börjat göra anspråk på upphovsmännens Kopiosto-ersättningar. I avtalen som ingås med produktionsbolag har inkluderats texter med vilka listan över rättigheter som överlåts har utvidgats att omfatta nätlagringstjänster för och vidaresändning av TV-program. Dessutom har man påstått att du ska bevilja produktionsbolaget rättigheter att använda verket i nätlagringstjänster och vidaresända det.  Detta stämmer inte.*

I dessa avtalstexter är det endast fråga om till vem ersättningarna som du är berättigad till betalas: till dig eller till produktionsbolaget. Produktionsbolagen får sina producentersättningar via Tuotos ry. Upphovsmannen har rätt att få sin ersättning via Kopiosto. När det är fråga om nätlagringstjänster och vidaresändning: Håll i plånboken – överlåt inte dina rättigheter till producenten!

Gör så här för att få de ersättningar som du är berättigad till:

  1. Ingå snabbt ett upphovsrättsavtal på adressen www.tekijanoikeussopimus.fi   
    (om du inte redan har gjort det)
  2. Kräv att det ska finnas följande text i ditt avtal med produktionsbolaget: "Avtalet gäller inte de rättigheter som upphovsmannen med ett upphovsrättsavtal eller en bevakningsfullmakt har överlåtit till AV-upphovsorganisationen/Kopiosto.”
  3. Alternativt kan du begära producenten att från avtalet radera texter om överlåtelse av rättigheter gällande nätlagringstjänster och vidaresändning.
  4. Om du stöter på problem ta kontakt med ditt förbund.


Håll i plånboken – överlåt inte dina rättigheter! är de nedan nämnda organisationernas gemensamma instruktion och ställningstagande i syfte att förbättra AV-upphovsmännens ställning.

Animationsklinik – Finlands animatörer rf
Finlands svenska författareförening rf (FSF)
Finlands Svenska Skådespelarförbund rf (FSS)
Finnfoto, Finlands Fotoorganisationer rf       
Freelance-programtillverkare rf (FOT)
Grafia rf
Kopiosto rf
Illustratörerna i Finland rf
Finlands scenografförbund rf (LP)
Radio- och televisionsredaktörernas förbund (RTTL)
Film- och Mediearbetarnas Förbund i Finland SET rf
Finlands Filmfotografers Förening F.S.C. rf
Sammanslutningen av finska filmregissörer SELO rf
Finlands Journalistförbund rf
Finlands Författarförbund rf
Finlands översättar- och tolkförbund rf (SKTL)
Finlands Ungdomsförfattare rf
Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf
Finlands Skådespelarförbund rf
Finlands Radio- och TV-reportrar rf
Finlands dans- och cirkuskonstnärer rf
Finlands teaterregissörer och dramaturger rf
Fackförbundet för teater och media Finland rf
Finska förbundet av ”Directors of Photography” i television rf
Upphovsrättsföreningen för konstnärer på det visuella området Kuvasto rf

*Produktionsbolagen behöver inte dessa rättigheter för de beviljar inte licenser för dessa användningstillfällen.
Tjänster för nätlagring (t.ex. Elisa Viihde): Operatörerna har redan i skrivande stund omfattande licenser via Kopiosto och andra upphovsrättsorganisationer.
Vidaresändning: AV-upphovsmäns licenser beviljas av Kopiosto.


Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.