Generell / 11.09.2020

Gör du en nyhet om självmord? Åtta saker att komma ihåg

Journalistförbundet har tillsammans med andra branschorganisationer och Institutet för hälsa och välfärd THL gjort en minneslista för dig som skriver om självmord. ”Det här är inte ett tillägg till Journalistreglerna eller en rekommendation som myndigheter gör, utan ett verktyg för journalister som gör nyheter i ämnet”, säger Juha Rekola vid Journalistförbundet. Rekola är sakkunnig i etiska frågor. Detaljerade uppgifter i nyheter om olyckor fungerar inte på samma sätt preventivt när det gäller rapportering om självmord ”En människa med destruktiva tankar kan få nya idéer”, säger THL-forskaren Timo Partonen. ”Men här finns inget tabu. Sakliga nyheter förebygger rykten och felaktiga antaganden”, säger Pia Solin som är ledande expert vid THL. Ett råd är att publicera bilder med eftertanke och att varken dramatisera eller normalisera händelseförloppet. Chefredaktör Sirpa Kortet i tidningen Pyhäjokiseutu säger att det är mediernas uppgift att publicera pålitliga nyheter. ”En tidning finns i läsarnas vardag, i glädjen och sorgen. Sorgen är gemensam. Därför försöker man hitta fakta som förklarar ett fenomen.” Åtta saker att tänka på:
  1. Hurdant är nyhetsvärdet och risken för plagiering – vad bör berättas och vad kan utelämnas?
  2. Var extra noggrann då du gör nyhet om en offentlig persons död. Ökad risk för plagiering.
  3. Tänk på de anhörigas känslor.
  4. Undvik att i detalj beskriva plats och händelseförlopp.
  5. Publicera inte sensationella bilder.
  6. Dramatisera inte, normalisera inte.
  7. Saklig nyhetsrapportering är trovärdig.
  8. Berätta för läsaren, tittaren och lyssnaren var hen kan få hjälp.
Läs mera (på finska): JournalistförbundetTHL:s pressmeddelande, Opinionsnämnden för massmedier

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.