Generell / 11.09.2020

Gör du en nyhet om självmord? Åtta saker att komma ihåg

Journalistförbundet har tillsammans med andra branschorganisationer och Institutet för hälsa och välfärd THL gjort en minneslista för dig som skriver om självmord. ”Det här är inte ett tillägg till Journalistreglerna eller en rekommendation som myndigheter gör, utan ett verktyg för journalister som gör nyheter i ämnet”, säger Juha Rekola vid Journalistförbundet. Rekola är sakkunnig i etiska frågor. Detaljerade uppgifter i nyheter om olyckor fungerar inte på samma sätt preventivt när det gäller rapportering om självmord ”En människa med destruktiva tankar kan få nya idéer”, säger THL-forskaren Timo Partonen. ”Men här finns inget tabu. Sakliga nyheter förebygger rykten och felaktiga antaganden”, säger Pia Solin som är ledande expert vid THL. Ett råd är att publicera bilder med eftertanke och att varken dramatisera eller normalisera händelseförloppet. Chefredaktör Sirpa Kortet i tidningen Pyhäjokiseutu säger att det är mediernas uppgift att publicera pålitliga nyheter. ”En tidning finns i läsarnas vardag, i glädjen och sorgen. Sorgen är gemensam. Därför försöker man hitta fakta som förklarar ett fenomen.” Åtta saker att tänka på:
  1. Hurdant är nyhetsvärdet och risken för plagiering – vad bör berättas och vad kan utelämnas?
  2. Var extra noggrann då du gör nyhet om en offentlig persons död. Ökad risk för plagiering.
  3. Tänk på de anhörigas känslor.
  4. Undvik att i detalj beskriva plats och händelseförlopp.
  5. Publicera inte sensationella bilder.
  6. Dramatisera inte, normalisera inte.
  7. Saklig nyhetsrapportering är trovärdig.
  8. Berätta för läsaren, tittaren och lyssnaren var hen kan få hjälp.
Läs mera (på finska): JournalistförbundetTHL:s pressmeddelande, Opinionsnämnden för massmedier

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.