Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Gemensamt uttalande för tryggare anställningar på nordiska rundradiobolag

På en gemensam träff i Oslo gjorde journalistklubbarna från YLE, SR, SVT, DR och NRK ett uttalande där de kräver att respektive arbetsgivare tar ansvar för trygga anställningar.

UTTALANDE:

“Journalistklubbarna från YLE, SR, SVT, DR och NRK samlades den 23 och 24 september på NRK i Oslo. Under vårt möte skapades ett nytt nordiskt begrepp: ”snuttjobbare”. Ett samlat uttryck för kolleger som är återkommande anställda på korta kontrakt, timavlönade för en dag eller som fyller ett stadigvarande behov utan att få en fast anställning. Vi ser alla att våra företag har kreativa strategier för att undvika att tillsvidareanställa dessa personer. Detta påverkar både ”snuttjobbarna” och de fast anställda – och i slutändan även journalistiken – negativt. Vi kräver att våra respektive företag i högre grad tar ansvar för trygga anställningar av hänsyn till journalistiken samt arbetsmiljön och privatlivet för alla anställda.”

Fackklubbarna vid de nordiska rundradiobolagen samlades i Oslo 23 och 24 september och gjorde ett gemensamt uttalande. Bild: Ingrid Stenvold, NRK.

Den finländska delegationen bestod av Eva Pursiainen, Yles programarbetares ordförande Risto Mattila, Anu Kähkönen (huvudförtroendeperson) och verksamhetsledare Helena Pekarila.