Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Fullmäktige träffas i Helsingfors – fattar beslut om bland annat medlemsavgifterna

Journalistförbundets högsta beslutande organ, fullmäktige, samlas i Helsingfors 12–13 december. På agendan finns bland annat ett förslag om att sänka medlemsavgiften för studenter.

I sitt öppningsanförande betonade ordförande Hanne Aho att mötet i stor utsträckning kommer att handla om det exeptionella arbetsmarknadsläget.

Hanne Aho lyfte fram att Stödfonden för journalister inlett sin verksamhet. Fonden stödjer journalister som utsätts för hot och trakasserier och som faller utanför de vanliga nätverken (till exempel arbetsplatsens stöd). Fonden har ett grundkapital på 70 000 euro. Summan har donerats av Journalistförbundet, Jokes, branschens förbund och medieföretag.

“Vi är otroligt stolta över att fonden kommit igång. Allt började med ett initiativ på fullmäktige.”

Fullmäktige ska bland annat behandla verksamhetsplanen för 2020 samt medlemsföreningarnas motioner. Fullmäktige fattar också beslut om medlemsavgifterna för 2020. Enligt ett förslag ska medlemsavgiften för studenter sänkas rejält.

Följ nyheter från fullmäktige här på förbundet webbplats, på Twitter, Facebook och Instagram.