Generell / 12.12.2019

Fullmäktige träffas i Helsingfors – fattar beslut om bland annat medlemsavgifterna

Journalistförbundets högsta beslutande organ, fullmäktige, samlas i Helsingfors 12–13 december. På agendan finns bland annat ett förslag om att sänka medlemsavgiften för studenter. I sitt öppningsanförande betonade ordförande Hanne Aho att mötet i stor utsträckning kommer att handla om det exeptionella arbetsmarknadsläget. Hanne Aho lyfte fram att Stödfonden för journalister inlett sin verksamhet. Fonden stödjer journalister som utsätts för hot och trakasserier och som faller utanför de vanliga nätverken (till exempel arbetsplatsens stöd). Fonden har ett grundkapital på 70 000 euro. Summan har donerats av Journalistförbundet, Jokes, branschens förbund och medieföretag. "Vi är otroligt stolta över att fonden kommit igång. Allt började med ett initiativ på fullmäktige." Fullmäktige ska bland annat behandla verksamhetsplanen för 2020 samt medlemsföreningarnas motioner. Fullmäktige fattar också beslut om medlemsavgifterna för 2020. Enligt ett förslag ska medlemsavgiften för studenter sänkas rejält. Följ nyheter från fullmäktige här på förbundet webbplats, på Twitter, Facebook och Instagram.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.