Generell / 18.05.2017

Fullmäktige: Ska fullmäktige bli mindre?

På Journalistförbundets vårfullmäktige fördes en remissdebatt om fullmäktiges storlek. I bakgrunden finns ett initiativ om att Journalistförbundet ska sträva efter att minska storleken på fullmäktige. I dag är antalet ledamöter 79 personer. Simon Huldén, chef för medlemstjänster, presenterade olika kalkyler för hur avgifterna och representationen skulle se ut med 50, 60 och 70 ledamöter. I fullmäktige deltar dessutom knappt 40 personer till, bland annat Journalistförbundets styrelse och kanslipersonal. I dag, med 120 deltagare, är kostnaderna per möte kring 55 000 euro. Med 87 deltagare skulle kostnaderna ligga på 39 800  euro per möte. Följande ledamöter bad om ordet: Juha Lehtinen, PJY (Birkalands journalister): ”Jag är öppen för debatt och det är bra att vädra frågan men i vår förening ser vi ingen orsak att ändra nuläget. Fullmäktige är vår heliga plats och vi ska fundera noga då vi inför ändringar.” Ina Ruokolainen SFJ/FFJ (Finlands frilansjournalister): "I förbundet har en arbetsgrupp (YRA) diskuterat förbundets organisation och framtid. Frågan om fullmäktiges storlek borde behandlas i samband med YRA:s förslag. Argumenten om svårigheterna att hitta mötesplats eller kostnaderna per möte känns är inte starka." Antti Hyvärinen S-KJ (Kajanaland): "Jag ser inte argument för att minska fullmäktiges storlek. Risken med ett mindre fullmäktige är att fler geografiska områden skulle  bli vita fläckar, dvs vara utan representation." Kari Manninen S-KJ (Kajanaland): "I början av mötet betonade Elina Grundström vikten av yttrandefrihet. Med tanke på detta känns det lustigt att fullmäktige självmant skulle minska antalet röster. Fullmäktige är inte enbart det högsta beslutsfattande organet utan en viktig plats där vi kan utbyta idéer, lära känna varandra, höra om lösningar på andra orter och en plats där vi blir mer sammansvetsade.  En annan aspekt har att göra med att mediehusen växer. Antalet förtroendevalda har i samband med detta minskat." Tuomo Lappalainen HSJ/Helsingfors journalister: "Jag håller med allt som sagts hittills, särskilt viktig är punkten om YRA. Jag vill lyfta fram en aspekt till. Vi representerar fältet och gräsrötterna. Branschen är mycket mångsidig och det finns olika problem. Det är en rikedom för fullmäktige att vi i dag kan lyfta fram olika aspekter, också från små orter. Fullmäktiges storlek i dag är med andra ord en rikedom i sig. Jag skulle gärna se en uträkning över hur många arbetsplatser skulle falla bort om antalet ledamöter skulle vara 50." Tomi Sihvo HSJ/Helsingfors journalister: "Om det finns tryck på att förändra fullmäktiges arbete föreslår jag att vi effektiviserar det i stället för att förminska fullmäktiges storlek. Jag förstår till exempel inte varför hela fullmäktige ska samlas för att godkänna pressens kollektivavtal. Kunde denna fråga utredas?" Aapo Parviainen, RTTL/RTRF: "Fullmäktiges balans har redan länge varit sned med RTRF och HSJ som de två stora föreningarna som kan påverka besluten åt ett eller annat håll. Att YRA är på hälft är också relevant i sammanhanget eftersom organisationen kan påverka verksamheten på flera plan. Om vi vill spara pengar så undrar jag om vi alltid ska hålla två dagars möte. Kan höstmötet vara en dag och vårmötet två dagar?" Tiina Heikkilä FFJ/studerande: "Hur skulle förändringen påverka representationen för studerande?" Emma Harald, Ålands Journalister: "Vi förstår oss på pengar så jag förstår argumentet att man behöver spara. Det syntes ganska tydligt att Ålands Journalister är överrepresenterat men jag uppskattar Juha Lehtinens stöd om att varje förening behöver en representant. För Ålands Journalisters del tycker jag det är viktigt att vi är representerade. Det finns ingen annan helt svenskspråkig förening. Åland ligger ganska långt borta och det är viktigt för oss journalister på Åland att vi har en så bred kontaktyta som möjligt med journalister på fastlandet och med Journalistförbundet. Om det anses som ett stort problem att jag har en för stor röst i förhållande till dem jag representerar stödjer jag Simon Huldéns förslag om delade röster." Hanne Aho, styrelsen: Orsaken till att frågan behandlas nu är att fullmäktige tidigare fattat beslut om att frågan ska behandlas här. Och när det gäller förslaget om att endast samla en del av fullmäktige när kollektivavtalen ska godkännas så gäller frågan enbart pressens kollektivavtal. Redan nu kunde vi i teorin göra så att de som inte berörs av frågan (extra fullmäktige för att godkänna pressens kollektivavtal) får en inbjudan men låter bli att komma till mötet. Vi är beslutsföra om minst 50 procent av ledamöterna är på plats." Sanna Nikula: "Delmöten är möjliga om fullmäktige är beslutsfört och det är fullmäktige om minst 50 procent av ledamöterna är på plats samt om också ordförande samt viceordföranden är det." Diskussionen avslutades kl.15.00. Diskussionen antecknades till kännedom.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.