Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Fullmäktige frågar – här ser du svaren

På fullmäktigemötet har ledamöterna på en möjlighet att ställa frågor till Journalistförbundets styrelsen och kansli i samband med fullmäktiges frågestund. Här hittar du frågorna och svaren.

F: Sylvia Bjon, HJF (HSY): När man ser på Journalistförbundets ekonomi i dag har vi två huvudsakliga inkomstkällor, medlemsintäkter och placeringsintäkter. De ingår i samma budget och finansierar hela verksamheten. Min fråga – känner vi till ifall det skulle löna sig att lägga intäkterna från placeringsverksamheten i en skild fond eller i flera fonder?

S: Helena Visti, ekonomichef: Under min tid på förbundet har frågan inte utretts. Själv ser jag inte att en separat fond eller flera separata fonder skulle ge några fördelar i dagsläget. En fond som stöder enbart en organisation är också problematisk. Grundar man en fond så är pengarna där och förbundet kan inte röra dem.

F: Sari Pelttari-Heikka, PSSY, Pohjois Suomen sanomalehtimiesyhdistys (Norra Finland): Kan vi få höra mera om utskottet Yra som är en förkortning av det klumpiga namnet Yhdistysrakenteen uudelleenarviointivaliokunta (Utskott som bedömer organisationsstrukturen). Vad är utskottets målsättning och uppdrag?

S: Hanne Aho, ordförande: Tidigare hade vi ett utskott som arbetade med organisationens ur ett brett perspektiv. Yras målsättning och arbetsfält  är fortfarande öppet. Vi har diskuterat gruppens roll på föreningsdagarna och i styrelsen. Frågor som bland annat ska tas upp är hur medlemsintäkterna ska användas, hur organisationen ska se ut, hur så kallade best practices från en förening kan spridas till de andra föreningarna? Det här är vårt största utskott. Deltagarna har en bred kompetens och det är med och diskuterar förbundets framtid och kommer med konkreta förslag. 

S: Jussi Alroth, HJF (HSY), Yra utskottets ordförande: Yra är ett av de mest spännande projekt jag varit med om. Uppgiftsbeskrivningen är stor, den är ansvarsfull och utmanande. Vi vill samla den vishet som de aktiva inom förbundet har, som finns bland våra medlemmar och bland alla andra. Ja, namnet är komplicerat och byrokratiskt men har getts med glimten i ögat. Vi blev inspirerade av Mogens Blicher Bjerregårds presentation i går. Vi ska göra en SWOT-analys och den ska göras så fort som möjligt. Tänk på vad Yra kan göra för er och ring mig eller skicka e-post med era idéer och synpunkter. Vårt arbete kommer inte att lyckas om ni inte tar kontakt och hjälper oss!

F: Erja Hinkkanen, Häme-Uusimaa, Varför grundades utskotten först nu och inte i början av året? Sex månader har gått till spillo.

S: Hanne Aho, ordförande, Största orsaken till att utskottens utnämndes på våren är att vi inte har samma utskott som tidigare. Om vi hade grundat samma utskott hade arbetet varit lätt och gått snabbare. Men vi har avslutat utskott, slagit samman utskott och grundat ett helt nytt utskott (Yra). Den förändringsprocessen tog en tid men jag har den uppfattningen att flera utskott inleder sitt arbete före sommaren. 

F: Ari-Pekka Sirviö, RTRF, Min fråga hänsvisar sig till arbetsmarknadsöversikten som ordförande presenterade. Ofta klagar man på Yle och skyller på bolaget eller till och med dess anställda när man förklarar den svåra ekonomiska situation de kommersiella medierna har nu?  Vilken är Journalistförbundets linje?

S: Hanne Aho, ordförande: Ja, det är beklagligt att diskussionen har kommit att handla om Yle mot de kommersiella medierna. När förbundet i offentliga diskussioner och i lobbysammanhang krävt att de inhemska mediernas verksamhetsförutsättningar måste förbättras så ingår även Yle i den formuleringen. Vi har också poängterat att de kommersiella mediernas situation inte förbättras av av att strypa Yles verksamhet.

F: Lauri Lähteenmäki, HJF (HSY), Småfåglarna har kvittrat och det ryktas att kansliet sparat under det senaste året. Jag undrar hur omfattande sparåtgärderna är, om de kommer att påverka kansliets verksamhet och styrelsens arbete negativt och uttrycker samtidigt en förhoppning om att sparåtgärderna inte är så omfattande att verksamheten lider.

S: Helena Visti, ekonomichef: I fjol minskade vi antalet styrelsemöten med ett eller två möten vilket gav en liten ibesparing. Kansliet har kontinuerligt sett över sina kostnader och särskilt vid byte av ordförande har vi extra noggrannt granska vad vi kunde göra annorlunda.

S: Hanne Aho, ordförande, Årets åtgärder är budgeterade i fjol. Ja, det är korrekt att vi hela tiden sparat men det är små åtgärder där vi ser över verksamheten. Poängen är ändå inte att vi ska fortsätta spara lite hela tiden med den så kallade osthyvelsmetoden utan att vi inom kort ska se över helheten, bestämma vad vi vill göra och sedan satsa på det.

F: Elli Harju, Pirkanmaan Journalistit (Birkaland). Kunde kansliet i fortsättningen skicka fullmäktigepost också till den första suppleanten så att hon eller han har koll på aktuella frågor? Det skulle också underlätta suppleantens arbete om hon eller han på kort varsel ska delta i ett möte. En förändring skulle också påminna suppleanterna om att de inte enbart är namn på papper utan förtroendevalda.

S: Marja Palmunen, kansliet. Hur fullmäktigeledamöter och -suppleanter får information är en otroligt viktig fråga. Just nu har vi ett tekniskt problem som gör att vi inte kan dela material med dessa ovannämnda grupper men jag hoppas att vi snart dår en lösning på frågan. 

Replik och fråga: Marja-Liisa Kämppi: Måste informationen ligga bakom lösenord på ett så kallat extranet? Kan inte alla  dokument vara offentliga så att man kunde ta del av dem utan inloggning?

S: Marja Palmunen: Alla de som vill att dokumenten ska finnas offentligt på webbplatsen kan sträcka upp handen (en majoritet av ledamöterna sträcker upp sin hand. Bra, allt blir offentligt på webben!

F: Hanna Kaisa Hämäläinen, Finlands frilansjournalister: Jag vill påminna fullmäktige att vi har många frilansare som inte hör till förbundet och att de inte ser fördelar med ett medlemakap. FFJ jobbar för att locka dem till förbundet och för att hålla dem kvar men arbetet kräver en insats av oss alla.