Senaste nytt

Fullmäktige diskuterar förbundets framtid

Finlands Journalistförbunds fullmäktige har inlett sitt vårmöte. Mötet inleds med en diskussion om framtiden, ett tema som fått alltför lite uppmärksamhet enligt fullmäktiges ordförande.

”Hur ska Journalistförbundet se ut för att svara på de utmaningar som mediebranschen har i dag? Hur kan förbundet locka unga i mediebranschen – unga som kanske får sin inkomst från olika bemanningsföretag. Hur ska förbundet vara attraktivt för de äldre journalister som efter 30 år i branschen sagts upp från en fast tjänst och nu tar sina första steg som frilansar? Hur ska förbundet tjäna de journalister som inte får en tillräcklig utkomst från journalistiken och känner sig tvingade att leta sig till andra branscher?”

Med dessa frågor öppnade Journalistförbundets fullmäktigeordförande Tapio Räihä fullmäktiges vårmöte.

Temat för fullmäktigemötet är framtiden och mötet inleds med en framtidsdiskussion, där Danmarks Journalistförbunds tidigare ordförande och Europeiska jpurnalistförbundets ordförande Mogens Blicher Bjerregård kommenterar läget i Finland och berättar om olika lösningar som fungerat i Danmark.