Nyheter / 05.05.2015

Frilansjournalisterna konstituerade sig

Finlands frilansjournalisters styrelse höll ett konsituernade möte den 28 april. På mötet valdes Ruulio, som bor i Muurame, till vice ordförande. Styrelsen fattade också beslut om att grunda följande arbetsgrupper: en utbildningsarbetsgrupp, en socialpolitisk arbetsgrupp, en kommunikationsarbetsgrupp och en arbetsgrupp som förbereder valet av Årets frilans 2015. Föreningen deltar också i en internatonell arbetsgrupp tillsammans med FAO (radio- och tevejournalisternas frilansavdelning) samt i Jokes utskott för pressens frilansstipendier.

I Finlands filansjournalisters styrelse sitter:  

Hanna-Kaisa Hämäläinen, Tiina Ruulio, Anja Hiltunen, Noora Vaarala, Juhavaltteri Salminen, Tiina Sandberg, Merja Ojansivu, Arttu Muukkonen och Susanna Chazalmartin. Suppleanterna är Juha-Pekka Honkanen och Sören Viktorsson. 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.