Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Graafinen kuva: Huutomerkkejä puhekuplassa. Grafisk bild: utropstecken i en pratbubbla.

Frilans – svara på enkät om ditt arbetsliv

Journalistförbundets arbetsmarknadsundersökning för frilansar pågår som bäst. I undersökningen ställs frågor om inkomst och om arbetssituationen 2022.

”Vi vill få information om så många frilansars situation som möjligt för att kunna utveckla intressebevakningen ytterligare”, säger juristen Eveliina Tuominen, som ansvarar för frågor om frilansar och självanställda.

Undersökningen har skickats till förbundets frilansmedlemmar per e-post. Avsändare är ”tutkimus@kantar.fi” och rubriken på meddelandet ”KUTSU: Journalistiliiton freelancertutkimus 2023” (Inbjudan: Journalistförbundets frilansundersökning 2023).

För första gången får också medlemmar i Journalistförbundets nyaste medlemsföreningen, SET, svara på undersökningen.

Ifall du är frilans, som jobbar med skattekort, som företagare eller i ett arbetsförhållande, ber vi att du svarar på enkäten. Ditt svar är mycket värdefullt!

Undersökningen görs av företaget Kantar Public. Sista dagen att svara på undersökningen är 16 juni 2023.