Generell / 17.05.2023

Frilans – svara på enkät om ditt arbetsliv

Graafinen kuva: Huutomerkkejä puhekuplassa. Grafisk bild: utropstecken i en pratbubbla.
Journalistförbundets arbetsmarknadsundersökning för frilansar pågår som bäst. I undersökningen ställs frågor om inkomst och om arbetssituationen 2022. ”Vi vill få information om så många frilansars situation som möjligt för att kunna utveckla intressebevakningen ytterligare", säger juristen Eveliina Tuominen, som ansvarar för frågor om frilansar och självanställda. Undersökningen har skickats till förbundets frilansmedlemmar per e-post. Avsändare är ”tutkimus@kantar.fi” och rubriken på meddelandet ”KUTSU: Journalistiliiton freelancertutkimus 2023” (Inbjudan: Journalistförbundets frilansundersökning 2023). För första gången får också medlemmar i Journalistförbundets nyaste medlemsföreningen, SET, svara på undersökningen. Ifall du är frilans, som jobbar med skattekort, som företagare eller i ett arbetsförhållande, ber vi att du svarar på enkäten. Ditt svar är mycket värdefullt! Undersökningen görs av företaget Kantar Public. Sista dagen att svara på undersökningen är 16 juni 2023.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.