Generell / 17.05.2023

Frilans – svara på enkät om ditt arbetsliv

Graafinen kuva: Huutomerkkejä puhekuplassa. Grafisk bild: utropstecken i en pratbubbla.
Journalistförbundets arbetsmarknadsundersökning för frilansar pågår som bäst. I undersökningen ställs frågor om inkomst och om arbetssituationen 2022. ”Vi vill få information om så många frilansars situation som möjligt för att kunna utveckla intressebevakningen ytterligare", säger juristen Eveliina Tuominen, som ansvarar för frågor om frilansar och självanställda. Undersökningen har skickats till förbundets frilansmedlemmar per e-post. Avsändare är ”tutkimus@kantar.fi” och rubriken på meddelandet ”KUTSU: Journalistiliiton freelancertutkimus 2023” (Inbjudan: Journalistförbundets frilansundersökning 2023). För första gången får också medlemmar i Journalistförbundets nyaste medlemsföreningen, SET, svara på undersökningen. Ifall du är frilans, som jobbar med skattekort, som företagare eller i ett arbetsförhållande, ber vi att du svarar på enkäten. Ditt svar är mycket värdefullt! Undersökningen görs av företaget Kantar Public. Sista dagen att svara på undersökningen är 16 juni 2023.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.