Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

I-Median Jukka-Pekka Porola (vas.) sekä Ylen Timo Löppönen ja Anu Pylkkänen kuuluivat palkittuihin.

Yles och I-Mediats förtroendemän premierades

I går premierade Journalistförbundet årets förtroendemän 2017. Utmärkelserna gick till Yle och I-Mediat.

Årets förtroendemän 2017 är I-Mediats huvudförtroendeman Jukka-Pekka Porola och Yles förtroendemän Anu Pylkkänen, Juha Romppainen och Timo Löppönen. Utmärkelserna delades ut i samband med fullmäktiges festmåltid torsdag kväll 17 maj.

Jukka-Pekka Porola beskrivs som en lugn person och som en bro mellan tidningen Pohjalainens redaktion och ledning.

”Även om uppsägningar gjordes så tvivlade ingen på att deras ärende skulle ha skötts bra och på att deras välmående skulle ha varit i åtanke”, löd en av motiveringarna.

Yles premierade förtroendemän jobbar på olika redaktioner. Anu Pylkkänen på Yle Tuotanto, Juha Romppainen på Yle Mediapolis och Timo Löppönen på Yle Tuotanto ja Design.

I motiveringarna lyftes Yles samarbetsförhandlingar år 2017.

”Förtroendemännen gjorde sitt yttersta för att slutresultatet skulle vara någorlunda drägligt för de anställda”, sades i motiveringarna.