Nyheter / 14.12.2017

Förlikning nådd i film- och tevebranschen

Parterna som förhandlat om film- och tevebranschens nya kollektivavtal har i dag godkänt ett förlikningsförslag. Finlands Journalistförbund, Fackförbundet för teater och media i Finland (Teme) och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta har i dag, torsdagen 14 december godkänt förlikningsförslaget på Riksförlikningsmannens byrå. Den för 15 december utlysta strejken är inhiberad. Också övertidsblockaden som varit i kraft från 1 december upphör att gälla. Avtalet gäller kring 1000 anställda inom film- och tevebranschen. Avtalperioden är: 1 november 2017 – 31 december 2019 (2 år och 2 mån). Löneförhöjningar är sammanlagt 2,9 procent. 1.1.2018 görs en allmän höjning på 1,2 procent. 1.3.2019 görs en allmän höjning 1,2 procent plus 0,5 procent företagsspecifik pott på det sätt arbetsgivaren fastställer.

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.