Parterna som förhandlat om film- och tevebranschens nya kollektivavtal har i dag godkänt ett förlikningsförslag. (mer …)