Generell / 28.02.2022

Förhandlingsresultat för Yles kollektivavtal

I torsdags (24 februari) nådde Journalistförbundet och Palta, servicebranschens arbetsgivare, ett förhandlingsresultat i förhandlingarna om Yles programarbetares kollektivavtal. Resultatet ska inom kort behandlas i både Journalistförbundets och Paltas beslutsfattande organ. "Löneförhöjningarna är i linje med den allmänna linjen. Vi är nöjda med avtalets innehåll såtillvida att vi fick in de förbättringar vi satt som mål", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Innehållet i det nya avtalet beskrivs tydligare så fort de båda parterna godkänt avtalet. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Yles 2 200 programarbetare inleddes i slutet av januari. Det nuvarande avtalet upphör att gälla 28 februari 2022. Här kan du läsa mer om förhandlingarna.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.