Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Förhandlingsresultat för Yles kollektivavtal

I torsdags (24 februari) nådde Journalistförbundet och Palta, servicebranschens arbetsgivare, ett förhandlingsresultat i förhandlingarna om Yles programarbetares kollektivavtal. Resultatet ska inom kort behandlas i både Journalistförbundets och Paltas beslutsfattande organ.

“Löneförhöjningarna är i linje med den allmänna linjen. Vi är nöjda med avtalets innehåll såtillvida att vi fick in de förbättringar vi satt som mål”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Innehållet i det nya avtalet beskrivs tydligare så fort de båda parterna godkänt avtalet.

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Yles 2 200 programarbetare inleddes i slutet av januari. Det nuvarande avtalet upphör att gälla 28 februari 2022.

Här kan du läsa mer om förhandlingarna.