Generell / 23.02.2023

Förhandlingsresultat för MTV:s anställda

Journalistförbundet och Palta, Arbetsgivarna i servicebranschen har nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal för MTV:s anställda som jobbar med innehåll. Förhandlingsresultatet ska behandlas i parternas beslutsfattande organ, i Journalistförbundet är det styrelsen som fattar beslut om att godkänna avtalet. Förhandlingsresultatet ger löneförhöjningar i enlighet med den allmänna linjen, säger intressebevakningsdirektör Petri Savolainen från Journalistförbundet. "Vi nådde ett resultat innan det gamla avtalet upphörde. De två tidigare gångerna vi förhandlat om nya kollektivavtal har vi gjort det genom förlikning", säger han. Avtalet omfattar kring 160 anställda på MTV. Detaljerna i avtalet publiceras senare.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.