Generell / 05.03.2020

Förhandlingsresultat för MTV3

MTV:n sisällöntekijöiden työehtosopimuksen neuvottelutulos saavutettiin valtakunnansovittelijan toimistolla. Bild:
Journalistförbundet och Palta, arbetsgivarna i servicebranschen, har nått ett resultat i förhandlingarna om MTV:s innehållsarbetares nya kollektivavtal. Förhandlingsresultatet nåddes på Riksförlikningsmannens byrå onsdagen 4 mars. Förhandlingsresultatet ska ännu behandlas av båda parternas beslutsfattande organ. I Journalistförbundet är det styrelsen som godkänner eller förkastar förhandlingsresultatet. Enligt förhandlingsresultatet höjs lönerna med 3,7 procent. Avtalsperioden är 28 månader och sträcker sig till februari 2022. Klausulen om de så kallade kiky-timmarna, konkurrenskraftsavtalets extra timmar, försvinner. "Efter det här jobbar man inte längre enligt konkurrenskraftsavtalet på MTV", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. När det gäller periodarbete kan en anställd också i fortsättningen jobba i medeltal 115 timmar under tre veckor. Ifall förhandlingsresultatet godkänns av Journalistförbundet och Palta blir det ingen strejk nästa vecka. Journalistförbundet varslade om strejk för innehållsarbetarna vid MTV förra veckan. Strejken skulle beröra 160 anställda vid bolaget.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.