Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

MTV:n sisällöntekijöiden työehtosopimuksen neuvottelutulos saavutettiin valtakunnansovittelijan toimistolla.

Förhandlingsresultat för MTV3

Journalistförbundet och Palta, arbetsgivarna i servicebranschen, har nått ett resultat i förhandlingarna om MTV:s innehållsarbetares nya kollektivavtal.

Förhandlingsresultatet nåddes på Riksförlikningsmannens byrå onsdagen 4 mars. Förhandlingsresultatet ska ännu behandlas av båda parternas beslutsfattande organ. I Journalistförbundet är det styrelsen som godkänner eller förkastar förhandlingsresultatet.

Enligt förhandlingsresultatet höjs lönerna med 3,7 procent. Avtalsperioden är 28 månader och sträcker sig till februari 2022. Klausulen om de så kallade kiky-timmarna, konkurrenskraftsavtalets extra timmar, försvinner.

“Efter det här jobbar man inte längre enligt konkurrenskraftsavtalet på MTV”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

När det gäller periodarbete kan en anställd också i fortsättningen jobba i medeltal 115 timmar under tre veckor.

Ifall förhandlingsresultatet godkänns av Journalistförbundet och Palta blir det ingen strejk nästa vecka.

Journalistförbundet varslade om strejk för innehållsarbetarna vid MTV förra veckan. Strejken skulle beröra 160 anställda vid bolaget.