Generell / 31.05.2020

Förhandlingsresultat för film- och tevebranschens kollektivavtal

Journalistförbundet, Fackförbundet för teater och media i Finland (Teme) och Palta, arbetsgivarna i servicebranscherna nådde fredagen 29 maj ett förhandlingsresultat för ett nytt kollektivavtal. Avtalet kommer att gälla för drygt två år (25 månader), löneförhöjningarna är 3,3 procent och konkurrenskraftsavtalets extra timmar försvinner. "Under förhandlingarna var en central fråga långa arbetsdagar och hur  anställda ska orka i arbetet. Det nya avtalet ger förbättringar i arbetsvillkoren", säger branschens ombud Terhi Tarvainen från Journalistförbundet. "Förhandlingarna var väldigt speciella. De sträckte sig över ett halvt år, med ett uppehåll på tre månader. Det är bra att vi fick ett förhandlingsresultat även om förhandlingsrundan var svår denna gång", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. Avtalet omfattar kring 700 anställda i film- och tevebranschen. För ytterligare information, kontakta Petri Savolainen, tfn 050 5342 485

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.