Generell / 27.04.2023

Förhandlingarna om pressens kollektivavtal avslutade

I förhandlingarna om pressens kollektivavtal nådde parterna ett förhandlingsresultat onsdagen 26 april. Parterna är Journalistförbundet som företräder arbetstagarna och Medieförbundet som företräder arbetsgivarna.  I arbetsvillkoren sker inga märkbara förändringar, till exempel semestrarna är som tidigare. Löneförhöjningarna är ”i enlighet med den allmänna linjen” på arbetsmarknaden. I förnyelsen av lönesystemet tog man ett steg framåt.   Vi berättar mer om det nya kollektivavtalet efter att Journalistförbundets fullmäktige och Medieförbundets styrelse officiellt godkänt det nya avtalet.   Journalistförbundets fullmäktige behandlar förhandlingsresultatet i dag torsdagen 27 april. Medieförbundet väntas behandla resultatet nästa vecka. 

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.