Generell / 02.11.2022

Förbundet skickar betalningsbekräftelse per e-post

Journalistförbundet skickar från och med hösten 2022 en bekräftelse av betald medlemsavgift per e-post. Det handlar om en ny medlemstjänst. E-brevet med bekräftelsen skickas från adressen journalistit@reg.2.avoine.com. Avsändare är "Suomen Journalistiliitto" eller "Finlands Journalistförbund" och rubriken för meddelandet är "Suoritus vastaanotettu" eller "Betalning mottagen". Meddelandet är en bekräftelse på att Journalistförbundet tagit emot din medlemsavgift. I e-brevet finns också en länk till Journalistförbundets digitala tjänst där du kan kontrollera och ändra dina medlemsuppgifter, kontaktuppgifter och kontrollera dina betalningsuppgifter. Precisering (20.11.2022): Detta gäller enbart dem som själva betalar sin medlemsavgift, inte samtliga medlemmar. För ytterligare information: Journalistförbundets medlemstjänst, vardagar kl. 9-11.30, tfn 040 752 5372 eller 050 366 3501.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.