Senaste nytt

Förändringar i alterneringsledigheten

Regeringen har fattat beslut om att förändra lagen om alterneringsledighet. Här presenteras förnyelserna i korthet:

 Enligt planerna ska man i framtiden ha varit 16 år i arbetslivet för att kunna beviljas alterneringsledighet, i dag är gränsen tio år. Andra reformer är att över 60 åringar inte längre kunde beviljas alterneringsledighet (förändringen skulle inte gälla dem som är födda före 1957).

Enligt planen ska den vikarie som anställs för att ersätta den alterneringslediga vara en arbetslös person som varit arbetssökande i minst 90 kalenderdagar i ett streck eller i perioder under de senaste 14 månaderna. Arbetslöshetstiden utreds på TE-centralen. Personer som vill jobba som vikarier för alterneringslediga ska därför vara måna om att registrera sig som arbetssökande även för kortare perioder.

Undantagsvis ska man i framtiden ändå kunna anställa under 30-åriga personer som är arbetslösa arbetssökande, vilka utexaminerats från högskola eller yrkeshögskola för max ett år sedan innan alterneringsperioden börjar. Man kan också anställa arbetslösa arbetssökande som är under 25 år eller över 55 år.

Enligt en preliminär tidtabell ska lagen träda i kraft hösten 2014. Avtal om alternerigsledighet vilka ingåtts innan förnyelserna trätt i kraft och där ledigheten inletts innan slutet av 2014 följer den gamla lagstiftningen.

(Tytti Oras 21.3.2014)