Generell / 17.01.2022

FJF:s enkät till praktikanter och sommaranställda: många praktikanter jobbar utan lön

Sommarjobbarna och praktikanterna inom mediebranschen säger att arbetet under sommaren 2021 gick rätt bra. Journalistförbundet har frågat om sommaranställdas och praktikanters erfarenheter i en enkät. 81 procent av de svarande hade fått lön enligt Journalistförbundets rekommendation för sitt sommarjobb. Även andra branschers avtal följdes i arbetsavtalen. Av de sommaranställda fick 67 procent tillräcklig ersättning för övertidsarbete. Av de sommaranställda ansåg 77 procent att lönen motsvarade arbetsuppgifterna och att de fick ersättning enligt rätt löneklass. Av praktikanterna ansåg endast 37 procent att så var fallet. "På vissa punkter visar svaren på en negativ utveckling sedan motsvarande enkät i fjol men det har också skett positiva framsteg.Till exempel hade allt fler praktikanter en handledare under hela sin praktikperiod", säger Laur Forsén som ansvarar för Journalistförbundets studentverksamhet. Praktikanterna upplevde enligt enkäten fler problem än de sommaranställda. Samtidigt bör man beakta att endast 17 praktikanter svarade på enkäten. 38 procent svarade att de arbetat utan lön, något de ansåg var orimligt med tanke på arbetsuppgifterna. Jämfört med svaren i enkäten i fjol fick allt färre respons på sitt jobb. 17 procent av de svarande hade inte fått någon respons alls på sitt arbete. 61 procent fick respons medan de jobbade. Enligt enkäten var många av de svarande tvungna att använda sin egen telefon och sin egen anslutning i sitt jobb. En del fick ersättning för användning av den egna telefonen men många upplevde ändå att situationen var tråkig eftersom arbete och fritid blandades ihop. Läs en mer utförlig beskrivning av enkätens resultat här.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.