Generell / 29.03.2018

FJF efterlyser mer åtgärder i mediepolitiskt program

Kuva: Kai Widell / Journalisti Bild:
Finlands Journalistförbund anser att Kommunikationsministeriets rapport över hur det mediepolitiska programmet framskrider är en viktig lägesrapport. Samtidigt efterlyser förbundet fler konkreta åtgärder. Kommunikationsministeriet publicerade 28 mars 2018 en rapport och ett pressmeddelande där man beskriver hur beredningen av det mediepolitiska programmet fortskrider. "Det är bra att en av programmets utgångspunkter är allmänhetens rätt till information. I rapporten har man också utrett hot mot denna rättighet, till exempel koncentrationen av mediehus och mediehusens ekonomiska utveckling", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Det mediepolitiska programmet beräknas vara klart sommaren 2018. Rapporten som publicerades i onsdags är en granskning av mediepolitiken i dag med huvudfokus på journalistiska medier. Så här skriver Kommunikationsministeriet: "I utredningen beskrivs mediepolitikens nuläge ur åtta olika perspektiv. Dessa är till exempel grundläggande kommunikativa rättigheter, tillgången till medie- och kommunikationstjänster, mediernas mångsidighet och transparens samt ekonomisk utveckling." Enligt Hanne Aho hänger brytningstiden inom mediebranschen tydligt ihop med en tudelning i samhället. "En del av medborgarna vill fortfarande läsa sina nyheter på papper men det digitala läsandet kraftigt växer. Vi måste garantera att båda grupperna har tillgång till nyheter och aktualiteter under brytningsskedet", säger Hanne Aho. Hon efterlyser snabba åtgärder. "Det behövs också åtgärder för att på förhand minska sådant som kan innebära risker för pressfriheten, till exempel hatretorik." Beredningen av det mediepolitiska programmet fortsätter tillsammans med branschens aktörer på så kallad samrådsmöten under våren.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.