Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Kuva: Kai Widell / Journalisti

FJF efterlyser mer åtgärder i mediepolitiskt program

Finlands Journalistförbund anser att Kommunikationsministeriets rapport över hur det mediepolitiska programmet framskrider är en viktig lägesrapport. Samtidigt efterlyser förbundet fler konkreta åtgärder.

Kommunikationsministeriet publicerade 28 mars 2018 en rapport och ett pressmeddelande där man beskriver hur beredningen av det mediepolitiska programmet fortskrider.

“Det är bra att en av programmets utgångspunkter är allmänhetens rätt till information. I rapporten har man också utrett hot mot denna rättighet, till exempel koncentrationen av mediehus och mediehusens ekonomiska utveckling”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Det mediepolitiska programmet beräknas vara klart sommaren 2018. Rapporten som publicerades i onsdags är en granskning av mediepolitiken i dag med huvudfokus på journalistiska medier.

Så här skriver Kommunikationsministeriet:

“I utredningen beskrivs mediepolitikens nuläge ur åtta olika perspektiv. Dessa är till exempel grundläggande kommunikativa rättigheter, tillgången till medie- och kommunikationstjänster, mediernas mångsidighet och transparens samt ekonomisk utveckling.”

Enligt Hanne Aho hänger brytningstiden inom mediebranschen tydligt ihop med en tudelning i samhället.

“En del av medborgarna vill fortfarande läsa sina nyheter på papper men det digitala läsandet kraftigt växer. Vi måste garantera att båda grupperna har tillgång till nyheter och aktualiteter under brytningsskedet”, säger Hanne Aho.

Hon efterlyser snabba åtgärder.

“Det behövs också åtgärder för att på förhand minska sådant som kan innebära risker för pressfriheten, till exempel hatretorik.”

Beredningen av det mediepolitiska programmet fortsätter tillsammans med branschens aktörer på så kallad samrådsmöten under våren.