Generell / 04.09.2017

FJF: Budgetförslag om arbetslöshetsskydd ett steg i rätt riktning

Journalistförbundet välkomnar regeringens budgetförslag om att arbetslöshetsskydd i framtiden ska kunna användas för att starta ett företag. Enligt statsrådets budgetproposition för 2018 ska en person som får arbetslöshetsskydd kunna inleda företagsverksamhet utan att det påverkar arbetslöshetsskyddet. Så här skriver statsrådet: "Det blir möjligt att använda utkomstskydd för arbetslösa till att inleda företagsverksamhet. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att någon bedömning av huruvida företagsverksamheten bedrivs på heltid eller som bisyssla inte ska göras under de fyra första månaderna efter att företagsverksamheten inletts. Med anledning av denna ändring höjs anslagen för utkomstskydd för arbetslösa med sammanlagt 10 miljoner euro i budgetpropositionen för 2018." Hittills har frilansarbete, också i liten skala, kunnat leda till att en person förlorar sitt arbetslöshetsskydd eftersom arbetskraftsmyndigheterna bedömt att arbetet varit på heltid. TE-centralerna har dessutom haft olika bedömningsgrunder för när frilansjobb varit heltid och när det varit deltid. Journalistförbundet och flera andra förbund har under de senaste åren krävt tydligare spelregler . Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen säger att reformen är ett steg i rätt riktning. ”Förändringen gör det lättare att ta emot uppdrag och snuttarbete under de första fyra månaderna eftersom myndigheterna då inte gör en bedömning av om arbetet är på heltiod eller deltid. Men sett ur ett större perspektiv är regeringens förslag för att förbättra villkoren för självanställda ganska små. Det finns mycket kvar som kunde förändras", säger Savolainen. Budgetpropositionen lämnas till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde tisdagen den 19 september. propositionen blir offentlig samma dag.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.