Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Film- och tv-branschen har nytt kollektivavtal

Efter ett år nådde parterna ett förhandlingsresultat. I fredags undertecknades film- och tv-branschens nya kollektivavtal som trädde i kraft den 1 januari.

Finlands journalistförbund, Teater- och mediearbetarna (TeMe) samt arbetsgivarorganisationen Palta, har godkänt det nya kollektivavtalet för film- och tv-branschen. I avtalet finns bland annat nya punkter som gäller flexibel arbetstid för perioder, möjlighet till lokala avtal samt en målsättning att utveckla lokalt samarbete och systemet med förtroendemän.

Det nya kollektivavtalet tar i beaktande branschens förändrade villkor, det förstärker företagens verksamhetsmöjligheter och branschens organisering. Avtalet tillämpas på arbetstagare inom film- och tv-branschen, vilka jobbar för Paltas medlemsföretag. Enligt Journalistförbundets intressebevakningschef Petri Savolainen tar det nya avtalet i allt högre grad i beaktandet arbete som görs inom tv-produktioner.

”Som följande förutsätter vi att tv-produktiosbolagen i stor utsträckning kommer med i avtalet så att vi äntligen kunde få ett allmängiltigt bindande avtal.”

För ytterligare information:

– arbetsmarknadsdirektör Anu Sajavaara, 040 705 0939, Palta

– intressebevakningschef Petri Savolainen 050-534 24 85, FJF

– verksamhetsledare Ari Kiiras 040-5273233, Teme

Det undertecknade avtalet (30.1.2015), på finska

Avtalstexten (inte slutgiltigt redigerad) för film- och tv-branschens nya kollektivavtal (12.1.2015), på finska