Generell / 04.01.2020

Film- och tevebranschens förhandlingar avbröts

Förhandlingarna om film- och tevebranschens nya kollektivavtal har avbrutits. Parterna har inte kommit överens om när de träffas nästa gång.  Journalistförbundet och Teme,  fackförbundet för teater och media i Finland, förhandlade fredagen 3 januari med Palta, arbetsgivarna i servicebranschenförbundet om det nya kollektivavtalet för film- och tevebranschen. Avtalet upphörde att gälla den sista december 2019. Journalistförbundet och Teme har i förhandlingarna lyft fram de anställdas välmående och långa arbetsdagar. Journalistförbundet och Teme föreslår begränsningar i den sammanlagda arbetstiden per dygn och vill lägga fokus på den lagstadgade dygnsvilan. Palta har inte presenterat ett motförslag på dessa frågor. Arbetsgivarpartens förslag den 3 januari visade att det inte fanns förutsättningar att fortsätta förhandlingarna. Film- och tevebranschen är nu i ett avtalslöst tillstånd. Arbetsavtalens villkor styrs av det kollektivavtal som slutat gälla ända tills parterna kommer överens om ett nytt avtal eller om arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om villkoren.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.