Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Film- och tevebranschens förhandlingar avbröts

Förhandlingarna om film- och tevebranschens nya kollektivavtal har avbrutits. Parterna har inte kommit överens om när de träffas nästa gång.

 Journalistförbundet och Teme,  fackförbundet för teater och media i Finland, förhandlade fredagen 3 januari med Palta, arbetsgivarna i servicebranschenförbundet om det nya kollektivavtalet för film- och tevebranschen. Avtalet upphörde att gälla den sista december 2019.

Journalistförbundet och Teme har i förhandlingarna lyft fram de anställdas välmående och långa arbetsdagar. Journalistförbundet och Teme föreslår begränsningar i den sammanlagda arbetstiden per dygn och vill lägga fokus på den lagstadgade dygnsvilan. Palta har inte presenterat ett motförslag på dessa frågor. Arbetsgivarpartens förslag den 3 januari visade att det inte fanns förutsättningar att fortsätta förhandlingarna.

Film- och tevebranschen är nu i ett avtalslöst tillstånd. Arbetsavtalens villkor styrs av det kollektivavtal som slutat gälla ända tills parterna kommer överens om ett nytt avtal eller om arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om villkoren.