År 2016 sades 77 journalister upp. Antalet är betydligt mindre än åren innan då antalet uppsagda var 179 (2015), 179 (2014), 172 (2013) och 205 (2012).

(mer …)