Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Eveliina Heinilä ny jurist på Journalistförbundet – hjälper bland andra självanställda

Eveliina Heinilä är Journalistförbundets nya jurist. Hon arbetar bland annat med intressebevakning för självanställda, förlagsredaktörernas kollektivavtal, frilansarnas utbildningsfrågor och dataskydd. Hon efterträder Hannu Hallamaa som sökt sig till ett annat jobb.

Innan Heinilä kom till Journalistförbundet jobbade hon som jurist på föreningen Upphovsrättens informations- och övervakningscentral. Till hennes arbetsuppgifter hörde bland annat att bistå medlemmarna i frågor om upphovsrätt, att skriva juridiska texter, intressebevakning, utbildning och allmän rådgivning i upphovsrättsfrågor.

“Innan jag utexaminerades som jurist jobbade jag vid sidan av studierna. Jag fick mångsidig arbetserfarenhet, bland annat på olika juristbyråer och av att arbeta med frågor som rörde immateriella rättigheter.”

Heinilä sökte jobbet på Journalistförbundet för att hon alltid varit intresserad av medier och av kommunikationsbranschen.

“I mina studier avlade jag de fördjupade studierna i kommunikationsrätt och min rättsnotarieavhandling handlade om upphovsrätt i arbetsförhållanden – med fokus på journalister. Att jobba på Journalistförbundet är en fantastisk chans för mig att fördjupa mitt kunnande i kommunikationsbranschen.”