Generell / 22.11.2021

Eveliina Heinilä ny jurist på Journalistförbundet – hjälper bland andra självanställda

Eveliina Heinilä är Journalistförbundets nya jurist. Hon arbetar bland annat med intressebevakning för självanställda, förlagsredaktörernas kollektivavtal, frilansarnas utbildningsfrågor och dataskydd. Hon efterträder Hannu Hallamaa som sökt sig till ett annat jobb. Innan Heinilä kom till Journalistförbundet jobbade hon som jurist på föreningen Upphovsrättens informations- och övervakningscentral. Till hennes arbetsuppgifter hörde bland annat att bistå medlemmarna i frågor om upphovsrätt, att skriva juridiska texter, intressebevakning, utbildning och allmän rådgivning i upphovsrättsfrågor. "Innan jag utexaminerades som jurist jobbade jag vid sidan av studierna. Jag fick mångsidig arbetserfarenhet, bland annat på olika juristbyråer och av att arbeta med frågor som rörde immateriella rättigheter." Heinilä sökte jobbet på Journalistförbundet för att hon alltid varit intresserad av medier och av kommunikationsbranschen. "I mina studier avlade jag de fördjupade studierna i kommunikationsrätt och min rättsnotarieavhandling handlade om upphovsrätt i arbetsförhållanden – med fokus på journalister. Att jobba på Journalistförbundet är en fantastisk chans för mig att fördjupa mitt kunnande i kommunikationsbranschen."  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.