Nyheter / 21.01.2018

Ett fåtal medlemmar har avstått Kopiosto-rättigheter

Bara tre medlemmar i Journalistförbundet har hörsammat produktionsbolagens krav och hävt sitt upphovsrättsavtal med upphovsrättsorganisationen Kopiosto. Därutöver har några medlemmar ändrat avtalet så att det utesluter vissa rättigheter. Kopiosto och upphovsorganisationerna arbetar fortfarande för att lugna ner avtalsläget. Kopiosto bland annat träffar olika parter för att ärendet ska kunna lösas genom förhandlingar. Före jul fick förbundet veta att produktionsbolagen skickat meddelanden till personer som arbetar i den audiovisuella branschen, där de krävde att arbetarna häver eller ändrar sina avtal före 31.12.2017. Kraven gällde bland annat de rättigheter som rör vidaresändning av tv-program och nätlagringstjänster. Journalistförbundet informerade sina medlemmar i ärendet och uppmanade dem att inte avstå från sina upphovsrätter. Upphovsrättsavtalet garanterar av-arbetarna rättigheter till sina verk och till ersättningar i enlighet med upphovsrättslagen för visningen av verken. Mera information fås från adressen tekijanoikeussopimus@kopiosto.fi. Om upphovsrättsavtalet kan du också läsa på Kopiostos webbplats.

Mera information:

Intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, Finlands Journalistförbund, tfn 050 534 24 85 Chef för intressebevakningsenheten Helena Lamponen, Akavas specialorganisationer, tfn 040 631 7660

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.