Nyheter / 27.09.2017

Etikseminarium om journalistik och marknadsföring

Vilka etiska regler ger branschernas självreglerande organ? Vilken typ av problem uppstår när man samtidigt jobbar för ett journalistiskt medium och för ett företag som gör innehållsproduktion? Eller uppstår det alls problem? Om ja, hur kan man lösa dem? Opinionsnämnden för massmedier och Delegationen för etisk kommunikation informerar: Opinionsnämnden för massmedier och delegationen för etisk kommunikation, Viestinnän eettinen neuvottelukunta (VEN), ordnar ett seminarium om etik, journalistik och kommunikation. Seminariet ordnas den 16 november 2017 i Ständerhuset i Helsingfors. Evenemanget ordnas i samarbete med justitieministeriet och statsrådets kansli. Evenemanget samlar experter på kommunikation och journalister. Tillsammans reflekterar vi över etiska frågor i arbetet. Evenemanget ordnas 16.11.2017. kl. 9–11.30. Hela programmet samt en länk till anmälningsblanketten hittar du här. Seminariet är gratis och öppet för medlemmar i organisationer bakom VEN (Viesti, ProCom, JAT, MTL) samt för journalister inom ONM:s samfund. Sammanlagt 170 personer får plats. Anmälan öppnar 25 september. Tillägg: Trots att evenemanget är fullt lönar det sig att anmäla sig. Man kan få en köplats. Platsen är Ständerhuset, Snellmansgatan 9–11, 00170 Helsingfors.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.