Vilka etiska regler ger branschernas självreglerande organ? Vilken typ av problem uppstår när man samtidigt jobbar för ett journalistiskt medium och för ett företag som gör innehållsproduktion? Eller uppstår det alls problem? Om ja, hur kan man lösa dem? (mer …)