Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

En del journalisters barn får även i fortsättningen närundervisning

Barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion får även i fortsättningen närundervisning. En del journalisters och andra medieanställdas barn berörs.

Statsrådet fastställde den 16 mars 2020 riktlinjer för att bromsa upp spridningen av coronaviruset och för att skydda riskgrupper:

Enligt statsrådets riktlinjer ska skolorna ordna närundervisning åt barn vars “föräldrar arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion”. Närundervisning ordnas för barn i årskurserna ett till tre samt för förskolebarn.

Inom mediebranschen gäller förordningen “Rundradion Ab och kommersiella huvudsakliga medier – operativ personal och journalister.”

Vad regeringen avser med “huvudsakliga medier” preciseras eventuellt i ett senare skede av Kommunikationsministeriet. Enligt Journalistförbundets uppgifter finns det i detta skede ännu inte riktlinjer om vilka medier som räknas till “kommersiella huvudsakliga medier”. Journalistförbundet följer läget och meddelar ifall det kommer ny information.