Barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion får även i fortsättningen närundervisning. En del journalisters och andra medieanställdas barn berörs.

Statsrådet fastställde den 16 mars 2020 riktlinjer för att bromsa upp spridningen av coronaviruset och för att skydda riskgrupper:

Enligt statsrådets riktlinjer ska skolorna ordna närundervisning åt barn vars ”föräldrar arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion”. Närundervisning ordnas för barn i årskurserna ett till tre samt för förskolebarn.

Inom mediebranschen gäller förordningen ”Rundradion Ab och kommersiella huvudsakliga medier – operativ personal och journalister.”

Vad regeringen avser med ”huvudsakliga medier” preciseras eventuellt i ett senare skede av Kommunikationsministeriet. Enligt Journalistförbundets uppgifter finns det i detta skede ännu inte riktlinjer om vilka medier som räknas till ”kommersiella huvudsakliga medier”. Journalistförbundet följer läget och meddelar ifall det kommer ny information.